Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt thực hiện khảo sát đo đạc hiện trạng vị trí và cắm ranh 2 khu đất tại quận 9 TPHCM.

Nội dung công việc đo đạc hiện trạng vị trí:

  1. Đo đạc mốc GPS
  2. Đo đạc hiện trạng
  3. trích lục bản vẽ hiện trạng vị trí tại VPĐK Thành phố Thủ Đức
  4. Cắm mốc ranh đất.
Đo đạc hiện trạng và cắm mốc ranh đất quận 9
Đo đạc hiện trạng và cắm mốc ranh đất quận 9

Mục đích đo đạc hiện trạng vị trí

  1. Xác định diện tích thực tế
  2. Cắm ranh đất để bảo vệ ranh đất.

Một số hình đo đạc thực địa

Đo đạc hiện trạng và cắm mốc ranh đất quận 9
Đo đạc hiện trạng và cắm mốc ranh đất quận 9
https://dovenhanh.com/wp-content/uploads/2021/06/dovenhanh-khao-sat-dia-hinh-flycam-chuyen-nghiep-7.png
Đo đạc hiện trạng và cắm mốc ranh đất quận 9
Đo đạc hiện trạng và cắm mốc ranh đất quận 9
Đo đạc hiện trạng và cắm mốc ranh đất quận 9

XEM THÊM ĐO ĐẠC CẮM MỐC RANH ĐẤT BÌNH CHÁNH