Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt đo đạc khu đất công ty 360 độ phục vụ kiểm tra nội nghiệp

Mục đích: đo đạc kiểm tra nội nghiệp áp ranh quy hoạch mới nhất phục vụ vay vốn ngân hàng

Thiết bị sử dụng máy toàn đạc điện tử leica 1101.

Một số hình ảnh đo đạc tại khu đất quận 9

Đo đạc hiện trạng vị trí khu đất công ty 360 độ
Đo đạc hiện trạng vị trí khu đất công ty 360 độ
Đo đạc hiện trạng vị trí khu đất công ty 360 độ
Đo đạc hiện trạng vị trí khu đất công ty 360 độ
Đo đạc hiện trạng vị trí khu đất công ty 360 độ
Đo đạc hiện trạng vị trí khu đất công ty 360 độ
Đo đạc hiện trạng vị trí khu đất công ty 360 độ
Đo đạc hiện trạng vị trí khu đất công ty 360 độ
Đo đạc hiện trạng vị trí khu đất công ty 360 độ
Đo đạc hiện trạng vị trí khu đất công ty 360 độ