Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt thực hiện đo đạc hiện trạng nhà đất quận Bình Thạnh phục vụ xin phép xây dựng.

LIÊN HỆ ĐO ĐẠC NHÀ ĐẤT BÌNH THẠNH 0903692185

Xem thêm: Dịch vụ XPXD Thủ Đức

Đo đạc hiện trạng vị trí khu đất sau khi đã tháo dỡ nhà cũ. Hiện trạng có nhiều thay đổi nên cần đo đạc lại trước khi thực hiện thiết kế và xin phép xây dựng tại Quản lý đô thị quận Bình Thạnh.

Đo đạc hiện trạng nhà đất quận Bình Thạnh phục vụ xin phép xây dựng
Đo đạc hiện trạng nhà đất quận Bình Thạnh phục vụ xin phép xây dựng

Một số hình ảnh đo đạc địa chính Bình Thạnh

Đo đạc hiện trạng nhà đất quận Bình Thạnh phục vụ xin phép xây dựng
Đo đạc hiện trạng nhà đất quận Bình Thạnh phục vụ xin phép xây dựng
Đo đạc hiện trạng nhà đất quận Bình Thạnh phục vụ xin phép xây dựng
Đo đạc hiện trạng nhà đất quận Bình Thạnh phục vụ xin phép xây dựng

XEM THÊM ĐO ĐẠC VÀ KIỂM TRA NỘI NGHIỆP BẢN VẼ HIỆN TRẠNG NHÀ ĐẤT QUẬN 9