Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt thực hiện Đo đạc và kiểm tra nội nghiệp bản vẽ hiện trạng nhà đất quận 9. Đây là một trong thế mạnh của Hợp Nhất Bách Việt là tư vấn đo đạc địa chính nhà đất khu vực TPHCM.

LIÊN HỆ ĐO ĐẠC NHÀ ĐẤT QUẬN 9 0963951375

Mục đích đo đạc nhà đất:

  1. Lập bản vẽ sơ đồ nhà đất
  2. Kiểm tra nội nghiệp bản vẽ hiện trạng vị trí

Phục vụ công tác hợp thức hóa nhà đất có giấy tờ kê khai 99.

Địa điểm thực hiện đo đạc nhà đất

Khu đất được đo tọa lạc tại phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 cũ nay là thành phố Thủ Đức TPHCM

Diện tích đo đạc 345m3.

Một số hình ảnh đo đạc hiện trạng vị trí nhà đất

XEM THÊM BÀI ĐO ĐẠC HIỆN TRẠNG VÀ KIỂM TRA NỘI NGHIỆP 6 THỬA ĐẤT QUẬN 2

Đo đạc nhà đất thành phố Thủ Đức
Đo đạc nhà đất thành phố Thủ Đức
Đo đạc và kiểm tra nội nghiệp bản vẽ hiện trạng nhà đất quận 9
Đo đạc và kiểm tra nội nghiệp bản vẽ hiện trạng nhà đất quận 9
Đo đạc và kiểm tra nội nghiệp bản vẽ hiện trạng nhà đất quận 9
Đo đạc và kiểm tra nội nghiệp bản vẽ hiện trạng nhà đất quận 9
Đo đạc nhà đất quận 9
Đo đạc nhà đất quận 9