Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt thực hiện Đo đạc hiện trạng vị trí và sơ đồ công trình Công ty Ô tô Việt Nam tại huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh.

Quy mô đo đạc hiện trạng vị trí

Xem thêm Dịch vụ hoàn công nhà ở TPHCM

Đo đạc hiện trạng toàn bộ công trình trên đất 3000m2 sàn xây dựng và diện tích đất 1Ha.

Mục đích đo đạc sơ đồ công trình Công ty Ô tô Việt Nam

Bổ túc hồ sơ phục vụ cấp tài sản trên đất (cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất) – Hoàn công công trình.

Đây là một thành phần hồ sơ bắt buộc để nộp hồ sơ hoàn công cập nhật tài sản trên đất đối tại Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH DOANH Ô TÔ VIỆT NAM

Đo đạc sơ đồ công trình Công ty Ô tô Việt Nam
Đo đạc hiện trạng vị trí trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung ương 2