Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt thực hiện Đo đạc hiện trạng toà nhà Mobifone quận 9.

Mục đích đo đạc hiện trạng vị trí cấp GCN mới và hợp thửa đất

Vị trí đo đạc: 112 Đ. Trương Văn Thành, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Một số hình ảnh đo đạc hiện trạng toà nhà Mobifone quận 9

Đo đạc hiện trạng toà nhà Mobifone quận 9
Đo đạc hiện trạng toà nhà Mobifone tại quận 9
Đo đạc hiện trạng toà nhà Mobifone quận 9
Đo đạc hiện trạng toà nhà Mobifone tại quận 9