Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt đo đạc phục hồi ranh bị lấn chiếm tại Quận 2

Phạm vi công việc:

Lập mốc khống chế tọa độ theo quy định và lập báo cáo lập mốc

Đo đạc hiện trạng vị trí xác định khu vực bị lấn chiếm và chôn trụ bê tông có chứng kiến của địa chính Phường

Địa điểm: phường Bình Trưng Đông, quận 2.

Một số hình ảnh thực hiện

Đo đạc phục hồi ranh bị lấn chiếm tại Quận 2
Đo đạc phục hồi ranh bị lấn chiếm tại Quận 2
Đo đạc phục hồi ranh bị lấn chiếm tại Quận 2
Đo đạc phục hồi ranh bị lấn chiếm tại Quận 2
Đo đạc phục hồi ranh bị lấn chiếm tại Quận 2
Đo đạc phục hồi ranh bị lấn chiếm tại Quận 2
Đo đạc phục hồi ranh bị lấn chiếm tại Quận 2
Đo đạc phục hồi ranh bị lấn chiếm tại Quận 2
Đo đạc phục hồi ranh bị lấn chiếm tại Quận 2
Đo đạc phục hồi ranh bị lấn chiếm tại Quận 2

XEM THÊM QUAN TRẮC LÚN CÔNG TRÌNH QUẬN 11