Đo đạc hiện trạng vị trí huyện Hóc Môn TPHCM phục vụ kiểm tra hiện trang ranh sử dụng đất và tính toán diện tích tổng thể.

XEM THÊM  ĐO ĐẠC MỐC KHỐNG CHẾ TỌA ĐỘ VÀ CẮM MỐC RANH DỰ ÁN QUẬN 8

Địa điểm: huyện Hóc Môn, TPHCM

Quy mô khảo sát đo đạc: 1 Ha.

Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt sử dụng máy toàn đạc điện tử và máy thu GNSS kết hợp đo đạc hiện trang: ranh sử dụng đất, đường giao thông, ranh tường rào…phục vụ biên tập và thành lập bản đồ hiện trạng vị trí.

Một số hình ảnh đo đạc hiện trạng vị trí huyện Hóc Môn TPHCM

Đo đạc hiện trạng vị trí huyện Hóc Môn TPHCM
Đo đạc hiện trạng vị trí huyện Hóc Môn TPHCM
Đo đạc hiện trạng vị trí huyện Hóc Môn TPHCM
Đo đạc hiện trạng vị trí huyện Hóc Môn TPHCM

Kết quả bàn giao là bản đồ hiện trạng vị trí trên nền bản đồ địa chính 2003.

XEM THÊM  DỊCH VỤ CẮM MỐC RANH ĐẤT  0963951375