Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt cung cấp dịch vụ đo đạc địa chính nhà đất và cắm mốc ranh đất tại Quận 2. Chúng tôi với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, lành nghề và máy móc hiện đại.

LIÊN HỆ CẮM MỐC RANH ĐẤT VÀ ĐO ĐẠC NHÀ ĐẤT 0963951375

Đo đạc cắm mốc ranh đất phường Thạnh Mỹ Lợi quận 2

Mục đích cắm mốc ranh đất phục vụ xây dựng tường rào giữ ranh đất. Tránh trường hợp đất của mình bị lấn khi xây dựng để ngừa sự phức tạp về sau.

Để cắm mốc ranh, chúng tôi cần:

  1. Đo đạc toàn bộ hiện trạng xung quanh gồm đường, các nhà đã xây dựng
  2. Áp dữ liệu đo đạc lên nền bản đồ địa chính mới nhất kiểm tra
  3. Xuất toạ độ và tiến hành định vị mốc rnah
  4. Đào và chôn trụ bê tông mốc ranh
  5. Xuất biên bản cắm mốc ranh và bàn giao hồ sơ cắm mốc ranh

Một số hình ảnh đo đạc cắm mốc ranh Thạnh Mỹ Lợi quận 2

Đo đạc cắm mốc ranh đất phường Thạnh Mỹ Lợi quận 2
Đo đạc cắm mốc ranh đất phường Thạnh Mỹ Lợi quận 2
Đo đạc cắm mốc ranh đất phường Thạnh Mỹ Lợi quận 2
Đo đạc cắm mốc ranh đất phường Thạnh Mỹ Lợi quận 2Đo đạc cắm mốc ranh đất phường Thạnh Mỹ Lợi quận 2
Đo đạc cắm mốc ranh đất phường Thạnh Mỹ Lợi quận 2
Đo đạc cắm mốc ranh đất phường Thạnh Mỹ Lợi quận 2
Đo đạc cắm mốc ranh đất phường Thạnh Mỹ Lợi quận 2
Đo đạc cắm mốc ranh đất phường Thạnh Mỹ Lợi quận 2
Đo đạc cắm mốc ranh đất phường Thạnh Mỹ Lợi quận 2
Đo đạc cắm mốc ranh đất phường Thạnh Mỹ Lợi quận 2