Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt chuyên đo đạc trạm phòng của Điện lực Thủ Đức phục vụ cấp sổ hồng các trạm điện tại quận Thủ Đức

Mục đích đo đạc hiện trạng vị trí trạm điện:

Đo đạc hiện trạng vị trí trạm điện của điện lực Thủ Đức
Đo đạc hiện trạng vị trí trạm điện của điện lực Thủ Đức
Đo đạc hiện trạng vị trí trạm điện của điện lực Thủ Đức
Đo đạc hiện trạng vị trí trạm điện của điện lực Thủ Đức
Đo đạc hiện trạng vị trí trạm điện của điện lực Thủ Đức
Đo đạc hiện trạng vị trí trạm điện của điện lực Thủ Đức
Đo đạc hiện trạng vị trí trạm điện của điện lực Thủ Đức
Đo đạc hiện trạng vị trí trạm điện của điện lực Thủ Đức
  1. Lập bản vẽ hiện trạng vị trí phục vụ cấp sổ hồng cho Điện lực Thủ Đức
  2. Cập nhật tài sản trên đất trên nền GIS của Tổng Công ty Điện lực.

XEM THÊM ĐO ĐẠC HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC NHÀ MÁY TÂN PHÚ MINH