Khảo sát đo đạc hiện trạng 5 bến tàu thủy TPHCM phục vụ công tác xin giao thuê đất thực hiện dự án đầu tư 5 bến Tàu Thủy cho Công ty TNHH Thường Nhật đầu tư.

Địa điểm đo đạc hiện trạng vị trí lần 1 tại quận 2, quận Thủ Đức (nay là Thành phố Thủ Đức) và quận Bình Thạnh

Mục đích khảo sát đo đạc:

Mục đích đo đạc lập bản đồ hiện trạng vị trí có kiểm tra nội nghiệp của Sở Tài Nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh phục vụ phê duyệt đồ án 1/500 tại Sở Quy hoạch Kiến trúc.

Thời gian thực hiện: 15 ngày làm việc.

Khảo sát đo đạc hiện trạng 5 bến tàu thủy TPHCM
Khảo sát đo đạc hiện trạng 5 bến tàu thủy TPHCM

Thiết bị sử dụng đo đạc:

XEM THÊM KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH ĐÀ LẠT DỰ ÁN MINH PHƯƠNG FARM

  1. Máy toàn đạc điện tử
  2. Máy thu GNSS RTK
  3. Thiết bị bảo hộ lao động

Một số hình ảnh đo đạc và kết quả tư vấn đo đạc

Khảo sát đo đạc hiện trạng 5 bến tàu thủy TPHCM
Khảo sát đo đạc hiện trạng 5 bến tàu thủy TPHCM