Công ty Hợp Nhất Bách Việt đo đạc hiện trạng vị trí phục vụ giải phóng mặt bằng kênh Chợ Đệm Bình Chánh.

Đo vẽ bản đồ hiện trạng phục vụ công tác GPMB

Dự án: Chống sạt lở bờ phải thượng lưu sông Chợ Đệm – Bến Lức (khu vực cách cầu Chợ Đệm 820m)

Địa điểm: Huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

Phạm vi công việc:

  • Xây dựng mốc khống chế toạ độ
  • Kiểm định bản đồ xác định ranh bồi thường
  • Đo đạc hiện trạng vị trí
  • Cắm mốc ranh bồi thường

Một số hình ảnh đo đạc hiện trạng vị trí phục vụ giải phóng mặt bằng kênh Chợ Đệm Bình Chánh

Đo đạc hiện trạng vị trí phục vụ giải phóng mặt bằng kênh Chợ Đệm Bình Chánh
Đo đạc hiện trạng vị trí phục vụ giải phóng mặt bằng kênh Chợ Đệm Bình Chánh
Đo đạc hiện trạng vị trí phục vụ giải phóng mặt bằng kênh Chợ Đệm Bình Chánh
Đo đạc hiện trạng vị trí phục vụ giải phóng mặt bằng kênh Chợ Đệm tại Bình Chánh
Đo đạc hiện trạng vị trí phục vụ giải phóng mặt bằng kênh Chợ Đệm Bình Chánh
Đo đạc hiện trạng vị trí phục vụ giải phóng mặt bằng kênh Chợ Đệm tại Bình Chánh
Đo đạc hiện trạng vị trí phục vụ giải phóng mặt bằng kênh Chợ Đệm Bình Chánh
Đo đạc hiện trạng vị trí phục vụ giải phóng mặt bằng kênh Chợ Đệm tại Bình Chánh