Công ty Bách Việt thực hiện đo đạc cắm mốc ranh đất Gò Vấp phục vụ xây dựng. Đo đạc xác định chính xác vị trí thửa đất với các thửa liền kề để xây dựng hàng rào bảo vệ ranh đất

Tại Gò Vấp, giá trị bất động sản rất lớn. Do đó, việc xây dựng bảo vệ ranh đất tránh bị lấn chiếm là hết sức cần thiết

Khách hàng cần dịch vụ đo đạc của Bách Việt để xác định chính xác ranh đất theo chủ quyền được cấp.

Công ty Bách Việt đã đo đạc hiện trạng xung quanh khu đất và tính toán toạ độ ranh đất.

Sau đó tiến hành định vị chính xác ranh giới thửa đất và bàn giao đến chủ nhà.

Hình ảnh đo đạc cắm mốc ranh đất Gò Vấp phục vụ xây dựng

Đo đạc cắm mốc ranh đất Gò Vấp phục vụ xây dựng
Đo đạc cắm mốc ranh đất Gò Vấp phục vụ xây dựng
Đo đạc cắm mốc ranh đất Gò Vấp phục vụ xây dựng
Đo đạc cắm mốc ranh đất Gò Vấp phục vụ xây dựng