Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt thi công đo đạc hiện trạng và khảo sát địa hình bến tàu thuỷ Bạch Đằng

Mục đích đo đạc lập bản đồ giao thuê đất và khảo sát địa hình phục vụ thiết kế

Chủ đầu tư công ty Thường Nhật

Địa điểm đo đạc: phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM

Hình ảnh đo đạc tại bến Tàu Thuỷ

Đo đạc hiện trạng và khảo sát địa hình bến tàu thuỷ Bạch Đằng
Đo đạc hiện trạng và khảo sát địa hình bến tàu thuỷ Bạch Đằng
Đo đạc hiện trạng và khảo sát địa hình bến tàu thuỷ Bạch Đằng
Đo đạc hiện trạng và khảo sát địa hình bến tàu thuỷ Bạch Đằng
Đo đạc hiện trạng và khảo sát địa hình bến tàu thuỷ Bạch Đằng
Đo đạc hiện trạng và khảo sát địa hình bến tàu thuỷ Bạch Đằng