Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt hân hạnh là nhà thầu khảo sát địa hình tại xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Mục đích khảo sát địa hình này phục vụ thiết kế farmstay.

Chúng tôi là nhà thầu chuyên khảo sát địa hình có ứng dụng uav.

Quy mô khảo sát 50ha.

Địa hình khá dốc, chúng tôi sử dụng phantom 4 RTK và thiết bị đo đạc truyền thống như rtk, toàn đạc để khảo sát địa hình

Bản đồ địa hình yêu cầu tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m.

Một số hình ảnh khảo sát địa hình tại Đại Lào Bảo Lộc Lâm Đồng

Khảo sát địa hình xã Đại Lào Bảo Lộc thiết kế farmstay
Khảo sát địa hình xã Đại Lào Bảo Lộc thiết kế farmstay
Khảo sát địa hình xã Đại Lào Bảo Lộc thiết kế farmstay
Khảo sát địa hình xã Đại Lào Bảo Lộc thiết kế farmstay
Khảo sát địa hình xã Đại Lào Bảo Lộc thiết kế farmstay
Khảo sát địa hình xã Đại Lào Bảo Lộc thiết kế farmstay