Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt thực hiện đo đạc hiện trạng, cắm mốc ranh đất trong khu Công nghệ cao TPHCM phục vụ bàn giao cho nhà đầu tư xây dựng.

Mục đích: đo đạc diện tích khu đất và cắm mốc ranh bàn giao ranh đất cho nhà đầu tư

Quy mô khu đất 2Ha, phục vụ xây dựng nhà máy dược phẩm.

Thiết bị sử dụng đo đạc là máy GPS RTK và máy toàn đạc điện tử.

Một số hình ảnh bàn giao mốc ranh tại thực địa giữa nhà đầu tư, công ty HN Bách Việt và Ban quản lý khu công nghệ cao TPHCM

Đo đạc hiện trạng vị trí và cắm mốc ranh Khu công nghệ cao HCM
Đo đạc hiện trạng vị trí và cắm mốc ranh Khu công nghệ cao HCM
Đo đạc hiện trạng vị trí và cắm mốc ranh Khu công nghệ cao HCM
Đo đạc hiện trạng vị trí và cắm mốc ranh Khu công nghệ cao HCM