Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt thực hiện dịch vụ Đo đạc khảo sát địa hình Hàm Thuận Nam tỉnh Ninh Thuận. Dự án được khảo sát vào tháng 5 năm 2022 với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp.

Mục đích khảo sát địa hình phục vụ công tác thiết kế quy hoạch

Địa điểm: khu du lịch sinh thái Mỹ Oanh – thôn Tà Mon, huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận

Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 phần trên cạn với 2 mốc đường chuyền cấp 2 và dẫn thủy chuẩn kỹ thuật

Một số hình ảnh thực địa tại Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận

Đo hiện trạng địa hình bằng RTK
Đo hiện trạng địa hình bằng RTK
Đo đạc tĩnh bằng GPS
Đo đạc khảo sát địa hình Hàm Thuận Nam tỉnh Ninh Thuận
Đo đạc khảo sát địa hình Hàm Thuận Nam tỉnh Ninh Thuận
Đo đạc khảo sát địa hình Hàm Thuận Nam tỉnh Ninh Thuận
Đo đạc khảo sát địa hình Hàm Thuận Nam tỉnh Ninh Thuận
Đo đạc khảo sát địa hình Hàm Thuận Nam tỉnh Ninh Thuận

Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việtcông ty khảo sát địa hình – khoan và khảo sát địa chất uy tín tại Ninh Thuận