Công ty Bách Việt thực hiện đo đạc cắm mốc ranh đất phục vụ bàn giao mặt bằng thi công nhà ở tại quận Bình Thạnh, TPHCM.

Mục đích đo đạc chính xác vị trí ranh đất để chủ nhà bàn giao đơn vị thi công nhà ở.

Khối lượng thực hiện đo đạc cắm mốc ranh

  1. Định vị 20 điểm ranh và cắm 20 điểm ranh bằng cọc sắt.
  2. Xây dựng 2 điểm toạ độ bằng GPS.

Một số hình ảnh đo đạc cắm mốc tại thực địa

Đo đạc định vị góc ranh phục vụ xây dựng tại Bình Thạnh
Đo đạc định vị góc ranh phục vụ xây dựng tại Bình Thạnh
Đo đạc định vị góc ranh phục vụ xây dựng tại Bình Thạnh
Đo đạc định vị góc ranh phục vụ xây dựng tại Bình Thạnh