Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt Đo đạc và kiểm tra nội nghiệp phường Trường Thạnh Thủ Đức

Mục đích kiểm tra nội nghiệp bản vẽ hiện trạng vị trí. Bổ túc hồ sơ hoàn công cấp sở hữu tài sản trên đất

Dự án Nhà Việt Nam – BCR phường Trường Thạnh, quận 9 cũ

Một số hình ảnh đo đạc tại Thủ Đức

Đo đạc và kiểm tra nội nghiệp phường Trường Thạnh Thủ Đức
Đo đạc và kiểm tra nội nghiệp phường Trường Thạnh Thủ Đức
Đo đạc và kiểm tra nội nghiệp phường Trường Thạnh Thủ Đức
Đo đạc và kiểm tra nội nghiệp phường Trường Thạnh Thủ Đức
Đo đạc và kiểm tra nội nghiệp phường Trường Thạnh Thủ Đức
Đo đạc và kiểm tra nội nghiệp phường Trường Thạnh Thủ Đức
Đo đạc và kiểm tra nội nghiệp phường Trường Thạnh Thủ Đức
Đo đạc và kiểm tra nội nghiệp phường Trường Thạnh Thủ Đức
Đo đạc và kiểm tra nội nghiệp phường Trường Thạnh Thủ Đức
Đo đạc và kiểm tra nội nghiệp phường Trường Thạnh Thủ Đức
Đo đạc và kiểm tra nội nghiệp phường Trường Thạnh Thủ Đức
Đo đạc và kiểm tra nội nghiệp phường Trường Thạnh Thủ Đức