Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt thực hiện chuyển giao công nghệ UAV trong lãnh vực địa chính Kiên Giang.

Địa điểm chuyển giao ban bồi thường giải phóng mặt bằng Rạch Giá Kiên Giang

Công việc: chuyển giao công nghệ UAV trong lãnh vực thành lập ảnh trực giao phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Phương pháp bay chụp PPK kết hợp GCP để nâng cao độ chính xác.

Một số hình ảnh thực hiện chuyển giao công nghệ FLycam

Chuyển giao công nghệ UAV trong lãnh vực địa chính Kiên Giang
Chuyển giao công nghệ UAV trong lãnh vực địa chính Kiên Giang
Chuyển giao công nghệ UAV trong lãnh vực địa chính Kiên Giang
Chuyển giao công nghệ UAV trong lãnh vực địa chính Kiên Giang
Chuyển giao công nghệ UAV trong lãnh vực địa chính Kiên Giang
Chuyển giao công nghệ UAV trong lãnh vực địa chính Kiên Giang

Ngoài ứng dụng UAV trong lãnh vực địa chính, khảo sát địa hình, 3D point cloud phục vụ thiết kế. Chúng tôi còn là đơn vị chuyển giao công nghệ UAV trong lãnh vực lâm nghiệp. Cụ thể:

  1. Giám sát biến động rừng công nghệ UAV
  2. Phân tích phát triển sinh trưởng của rừng
  3. Đánh giá chỉ số rừng bền vững trong FSC – chứng chỉ FSC. Ứng dụng UAV để khoanh vùng rừng và khu vực giao thông và dân cư.