Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt đo đạc cắm mốc ranh đất Bình Chánh. Hợp Nhất Bách Việt là công ty đo đạc với công nghệ mới và chính xác cao

Mục đích đo đạc cắm mốc tại bình chánh

  1. Giữ ranh đất tránh chồng ranh
  2. Giao ranh thực hiện san lấp mặt bằng

Thiết bị đo đạc

Đo đạc cắm mốc ranh đất Bình Chánh
Đo đạc cắm mốc ranh đất Bình Chánh
  1. Máy toàn đạc điện tử
  2. Máy thu GNSS RTK

Một số hình ảnh cắm mốc ranh đất tại Bình Chánh

Đo đạc cắm mốc ranh đất Bình Chánh
Đo đạc cắm mốc ranh đất Bình Chánh
Đo đạc cắm mốc ranh đất Bình Chánh
Đo đạc cắm mốc ranh đất Bình Chánh
Đo đạc cắm mốc ranh đất Bình Chánh
Đo đạc cắm mốc ranh đất Bình Chánh

Đo đạc cắm mốc ranh đất Bình Chánh giá rẻ số 1 3 Đo đạc cắm mốc ranh đất Bình Chánh giá rẻ số 1 4

XEM THÊM KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH VÀ TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG SAN LẤP BÌNH CHÁNH

Xem thêm: cắm mốc ranh thửa đất