Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt thực hiện đo đạc hiện trạng và cắm mốc Biên Hoà Đồng Nai. Mục đích đo đạc phục vụ xác định chính xác ranh đất để xây tường giữa đất.

Có thể nói đo đạc cắm mốc ranh là công tác cần sự am hiểu về quy luật của lãnh vực địa chính

Cắm mốc ranh cần độ chính xác về hình học, diện tích và sự tương quan ranh giới khu đất so với hiện trạng của khu vực.

Thiết bị đo đạc là máy toàn đạc điện tử.

Một số hình ảnh đo đạc thực địa tại Biên Hoà

Một số hình ảnh đo đạc thực địa tại Biên Hoà
Một số hình ảnh đo đạc thực địa tại Biên Hoà
Một số hình ảnh đo đạc thực địa tại Biên Hoà
Một số hình ảnh đo đạc thực địa tại Biên Hoà
Một số hình ảnh đo đạc thực địa tại Biên Hoà
Một số hình ảnh đo đạc thực địa tại Biên Hoà
Một số hình ảnh đo đạc thực địa tại Biên Hoà
Một số hình ảnh đo đạc thực địa tại Biên Hoà