Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt thực hiện Đo đạc hiện trạng vị trí kiểm tra ranh xây dựng Bình Thạnh TPHCM. Mục đích kiểm tra sự trùng ranh đất hay không trước khi xây dựng.

Xem thêm dịch vụ đo đạc Bình Thạnh

Thiết bị sử dụng là máy toàn đạc điện tử.

Khu vực đo đạc thuộc phường 13, quận Bình Thạnh, TPHCM.

Việc đo đạc xác định việc trùng ranh đất trong lãnh vực địa chính cần nhân sự am hiểu quy định đo đạc. Bên cạnh đó, nguồn dữ liệu nền rất cần thiết để kiểm tra trước khi xác định vị trí chính xác của thửa đất.

Một số hình ảnh tại thực địa tại Bình Thạnh TPHCM

Một số hình ảnh tại thực địa tại Bình Thạnh TPHCM
Một số hình ảnh tại thực địa tại Bình Thạnh TPHCM
Một số hình ảnh tại thực địa tại Bình Thạnh TPHCM
Một số hình ảnh tại thực địa tại Bình Thạnh TPHCM
Một số hình ảnh tại thực địa tại Bình Thạnh TPHCM
Một số hình ảnh tại thực địa tại Bình Thạnh TPHCM