Công ty Bách Việt tham gia Đo đạc hiện trạng cao độ phục vụ điều chỉnh quy hoạch tại Quận 7.

Mục đích khảo sát địa hình 1/2000 bằng RTK và toàn đạc điện tử phục vụ điều chỉnh quy hoạch cục bộ.

Quy mô nghiên cứu quy hoạch là 20Ha.

Xem thêm: khảo sát địa hình flycam quận 7

Công việc gồm:

  1. Xây dựng 6 mốc GPS đường chuyền cấp 2
  2. Thủy chuẩn kỹ thuật
  3. Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/2000

Một số hình ảnh thực địa đo đạc tại quận 7, TPHCM

Đo đạc hiện trạng cao độ phục vụ điều chỉnh quy hoạch tại Quận 7
Đo đạc hiện trạng cao độ phục vụ điều chỉnh quy hoạch tại Quận 7
Đo đạc hiện trạng cao độ phục vụ điều chỉnh quy hoạch tại Quận 7
Đo đạc hiện trạng cao độ phục vụ điều chỉnh quy hoạch tại Quận 7
Đo đạc hiện trạng cao độ phục vụ điều chỉnh quy hoạch tại Quận 7
Đo đạc hiện trạng cao độ phục vụ điều chỉnh quy hoạch tại Quận 7