Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt Khảo sát UAV tính trữ lượng đá Cao Lãnh Đồng Tháp.

LIÊN HỆ BÁO GIÁ 0903692185

Mục đích tính toán khối lượng của đống vật tư đá lại Cao Lãnh Đồng Tháp

Xem bài: CÔNG TY TƯ VẤN TÍNH TOÁN TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN

Xem bài: Scan quét 3D tính toán trữ lượng khoáng sản bằng UAV máy scan 3D

Thiết bị sử dụng:

  1. Phantom 4 RTK
  2. Máy RTK Hi Target

Khu vực đống đá ngập nước do đó, chúng tôi đo đạc chi tiết bằng RTK kết hợp công nghệ UAV với GCP.

Xem thêm: khảo sát địa hình địa chất Đồng Tháp

Một số hình ảnh tính toán trữ lượng đá Đồng Tháp

Ảnh trực giao tron tính toán trữ lượng khoáng sản
Ảnh trực giao tron tính toán trữ lượng khoáng sản
Tính trữ lượng đống vật liệu Đồng tháp
Tính trữ lượng đống vật liệu Đồng tháp
Quá trình xử lý dữ liệu Flycam
Quá trình xử lý dữ liệu Flycam
Hình ảnh thực địa bằng UAV
Hình ảnh thực địa bằng UAV
Hình ảnh thực tế 3D đống vật liệu
Hình ảnh thực tế 3D đống vật liệu
Hình ảnh thực tế 3D đống vật liệu
Hình ảnh thực tế 3D đống vật liệu