Văn phòng đăng ký đất đai quận 2 ở đâu và các hoạt động chính?

Văn phòng đăng ký đất đai quận 2 ở đâu? Bài viết này sẽ hướng dẫn đường đi đến cơ quan thụ lý hồ sơ nhà đất: cấp sổ hồng, cấp đổi sổ hồng, hoàn công, tách thửa, hợp thửa, cập nhật biến động nhà đất nói chung của quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline tư vấn đo đạc nhà đất: 0903692185

Văn phòng đăng ký đất đai quận 2 ở đâu?

Địa chỉ của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận 2 tại 168 Trương Văn Bang – Phường Thạnh Mỹ Lợi – Quận 2 – TP Hồ Chí Minh. Cơ quan nằm trong khuôn viên UBND quận 2. Sau đây gọi tắt là VPĐK quận 2.

VPĐK quận 2 có mã số doanh nghiệp 0313364566-024.

VPĐK quận 2 thực hiện các nghiệp vụ gì?

Văn phòng đăng ký đất đai quận 2 ở đâu và các hoạt động chính?

Theo thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 4/4/2015 của Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường – Bộ Nội Vụ – Bộ Tài Chính, gồm có 12 nhiệm vụ chính sau đây:

 1. Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 2. Thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận).
 3. Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 4. Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.
 5. Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật.
 6. Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ; chỉnh lý bản đồ địa chính ; trích lục bản đồ địa chính.
 7. Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.
 8. Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.
 9. Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
 10. Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
 11. Thực hiện các dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật.
 12. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

Hình ảnh cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận 2

Như vậy, các dịch vụ giao dịch tại VPĐK quận 2 khá nhiều, liên quan đến rất nhiều lãnh vực trong đời sống. Đối với các doanh nghiệp đo đạc bản đồ, các công tác thường liên quan đến VPĐK chi nhánh gồm:

 • Kiểm tra nội nghiệp bản vẽ hiện trạng vị trí hoặc bản vẽ sơ đồ nhà ở đất ở.
 • Trích lục các tài liệu đất đai hoặc trích lục bản đồ địa chính.

Trên đây là một số thông tin liên quan đến Văn phòng đăng ký đất đai quận 2 và một số công tác mà hoạt động đo đạc bản đồ có thể liên quan đến cơ quan này.

Xem thêm bài viết: Công ty nào đo vẽ nhà đất quận 2 uy tín?