Tìm hiểu TCVN 9437-2012 về Khoan thăm dò địa chất công trình

Khoan địa chất là công tác nghiên cứu và đánh giá điều kiện địa chất của một công trình tại địa điểm xây dựng với mục đích xác định cấu trúc cùng các tính chất về cơ lý khác nhau của đất nền. Công đoạn này sẽ giúp ích có việc quy hoạch, xử lý nền móng và thiết kế xây dựng hiệu quả nhất. Hãy cùng tìm hiểu về Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9437-2012 về Khoan thăm dò địa chất công trình.

Giới thiệu TCVN 9437-2012 về Khoan thăm dò địa chất công trình

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9437-2012 được chuyển đổi từ 22 TCN 259-2000 dựa theo quy định tại khoản 1 tại điều 69 của bộ Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 điều 7 theo Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2008 của Chính phủ được quy định chi tiết thi hành ở một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn về kỹ thuật.

Nội dung của về khoan thăm dò địa chất công trình

Nội dung khoan thăm dò địa chất công trình bao gồm những mục chính cụ thể như sau:

Mục 1- Phạm vi áp dụng

TCVN 9437-2012 quy định các quy trình về khoan thăm dò địa chất công trình để phục vụ cho việc khảo sát thiết kế và thi công các công trình về giao thông vận tải. Tiêu chuẩn này còn được áp dụng trong những trường hợp về khảo sát và thiết kế phục vụ xây dựng các loại công trình xây dựng khác nhau. Tuy nhiên, những công trình này cần phải bổ sung cần thiết về kỹ thuật và các biện pháp thực hiện.

TCVN 9437:2012 áp dụng cho công trình xây dựng và giao thông vận tải
TCVN 9437-2012 áp dụng cho công trình xây dựng và giao thông vận tải

Mục 2 – Tài liệu viện dẫn

Dưới đây là những tài liệu viện dẫn được áp dụng

 • TCVN 2683: Nội dung về đất cho xây dựng và việc lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu.
 • TCVN 5747:1993: Nội dung về đất xây dựng và phân loại.
 • TCVN 9351: Nội dung về Phương pháp thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn.
 • AASHTO T207: Standard Method of Tets for Thin-Walled Tube Sampling of soil nội dung về tiêu chuẩn lấy mẫu đất bằng ống mẫu thành mỏng.
 • ASTM: D 1587: Standard Practice for Thin-Walled Tube Sampling of soil for Geotechnical Purposes nội dung về tiêu chuẩn thực hành lấy mẫu đất bằng ống mẫu thành mỏng sử dụng trong địa kỹ thuật.

Mục 3 – Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn về khoan thăm dò địa chất công trình của thuật ngữ và những định nghĩa về khoan đập, khoan ép, khoan lòng máng, khoan thìa, khoan xoay, khoan xoay bằng mũi khoan guồng xoắn, khoan xoay bằng mũi khoan hợp kim, khoan xoay lấy mẫu bằng ống nòng đôi.

Có rất nhiều định nghĩa được nêu ra trong tiêu chuẩn TCVN 9437:2012
Có rất nhiều định nghĩa được nêu ra trong tiêu chuẩn TCVN 9437-2012

Mục 4 – Nguyên tắc chung

Quy trình khoan thăm dò ĐCCT sẽ bao gồm các bước chính như sau:

 • Đơn vị thi công tiếp nhận nhiệm vụ để lập phương án kỹ thuật khoan và lập kế hoạch triển khai công tác khoan.
 • Tiến hành các công tác chuẩn bị trước khi khoan thăm dò địa chất.
 • Xác định vị trí và chiều sâu của miệng lỗ khoan.
 • Làm nền để khoan và lắp ráp thiết bị khoan để chạy thử máy.
 • Tiến hành công tác khoan thăm dò và thu thập các tài liệu địa chất và các loại mẫu để làm các thí nghiệm trong lỗ khoan và các quan trắc cần thiết trong lỗ khoan.
 • Chuyển giao các loại mẫu đến nơi quy định hoặc phòng thí nghiệm.
 • Kết thúc lỗ khoan, nhân viên lấp lỗ khoan và thu dọn hiện trường, sau đó di chuyển sang lỗ khoan mới;
 • Lập hồ sơ để hoàn chỉnh tài liệu khoan thăm dò của công trình.
 • Tổ chức nghiệm thu khoan địa chất công trình ngoài hiện trường.

Mục 5- Một số quy định về khoan thăm dò địa chất

Trong tiêu chuẩn Khoan thăm dò địa chất công trình gồm những nội dung như sau:

 • Chuẩn bị trước khi khoan khảo sát.
 • Xác định vị trí và độ cao độ miệng lỗ khoan.
 • Làm nền khoan và lắp ráp thiết bị khoan khảo sát.
 • Khoan ở môi trường trên sông, nước.
 • Quy định về phương pháp khoan khảo sát địa chất .
 • Nâng hạ dụng cụ khoan khảo sát.
 • Gia cố thành lỗ khoan để chống mất nước rửa và ngăn nước trong lỗ khoan.
 • Theo dõi, đo đạc và ghi chép trong quá trình khoan khảo sát địa chất.
 • Lấy mẫu đất, đá và nước.
 • Công tác kết thúc lỗ khoan khảo sát địa chất.

Một số lưu ý khi thực thi theo TCVN 9437-2012

Khi thực hiện khảo sát bạn cần lưu ý một số điều như sau:

 • Phạm vi áp dụng cần đúng theo tiêu chuẩn đề ra.
 • Cần tiến hành việc khoan thăm dò địa chất theo quy trình đã quy định theo tiêu chuẩn để mang lại hiệu quả cao trong quá trình.
 • Chuẩn bị đầy đủ các máy móc cùng những kỹ năng cần thiết để việc khoan hố và lấy kết quả được diễn ra nhanh chóng và chính xác.
TCVN 9437-2012
Cần chuẩn bị đầy đủ công cụ cần thiết để hỗ trợ việc khoan khảo sát

Bài viết dưới đây là những nội dung chính của TCVN 9437-2012 về Khoan thăm dò địa chất công trình. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc hay hỗ trợ về vấn đề trên có thể liên hệ với công ty Đo Vẽ Nhanh một đơn vị với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng sẽ tư vấn cho bạn.