TCVN 4195:2012 – Phương pháp xác định khối lượng riêng

Trong xây dựng, khối lượng riêng là một yếu tố quan trọng để xác định chi phí cũng như nguồn lực cần thiết trong thi công công trình. Mỗi bên tham gia dự án sẽ thực hiện xác định khối lượng riêng với mục đích khác nhau, nhưng cần phải tuân theo một tiêu chuẩn nhất định. Để hiểu hơn về hình thức này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về TCVN 4195:2012 – Phương pháp xác định khối lượng riêng.

Tìm hiểu ý nghĩa của TCVN 4195:2012 – Phương pháp xác định khối lượng riêng

TCVN 4195:2012 đã được chuyển đổi từ TCVN 4195:1995 và đã trở thành Tiêu chuẩn Quốc gia. Chính phủ đã chi tiết thi hành một số điều khoản của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật trong xây dựng. Quy định này do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn. Sau đó được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, cuối cùng là Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Xác định khối lượng riêng cho công tác xây dựng đã xuất hiện từ lâu. Nhiều nước trên thế giới đang áp dụng nhiều phương pháp tính khối lượng trong công trình xây dựng. Hiện tại ở Việt Nam đã có quy chuẩn quốc gia đó chính là TCVN 4195:2012 – Phương pháp xác định khối lượng riêng. Dựa vào đây chúng ta có thể xác định khối lượng riêng của đất có chứa muối và đất không chứa muối bằng cách thực hiện các phương pháp thủ theo quy định.

Công tác đo khối lượng riêng giúp người thực hiện nhìn nhận một cách khách quan và đánh giá được tầm quan trọng của công tác này trong đầu tư xây dựng. Xác định được khối lượng trong công tác quản lý cũng là một biện pháp để khống chế chi phí của dự án. Nội dung của TCVN 4195:2012 giúp quá trình thi công được thuận lợi, thống nhất trong toàn quốc về kết cấu xây dựng. Từ đó quản lý khối lượng, điều chỉnh đầu tư theo đúng tiến độ.

Phương pháp xác định khối lượng riêng có vai trò quan trọng trong xây dựng
Phương pháp xác định khối lượng riêng có vai trò quan trọng trong xây dựng

Nội dung của TCVN 4195:2012 – Phương pháp xác định khối lượng riêng

Hiện nay xác định khối lượng riêng được sử dụng vào tất cả các công trình, đặc biệt trong các dự án nhà cao tầng và chung cư. Nội dung của TCVN 4195:2012 – Phương pháp xác định khối lượng riêng cụ thể gồm 5 mục như sau.

Mục 1. Về phạm vi áp dụng

Nội dung TCVN 4195:2012 quy định về phương pháp xác định khối lượng riêng của đất, các loại cát và đất loại sét. Phương pháp này áp dụng trong phòng thí nghiệm dùng cho xây dựng. Đây là phạm vi áp dụng người thực hiện cần lưu ý để áp dụng cho hợp lý trong khi thực hiện.

Phạm vi áp dụng của TCVN 4195:2012 là đất, các loại cát và đất loại sét
Phạm vi áp dụng của TCVN 4195:2012 là đất, các loại cát và đất loại sét

Mục 2. Về Tiêu chuẩn viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn rất cần thiết cho việc xác định khối lượng. Tài liệu viện dẫn ghi năm công bố áp dụng phiên bản được nêu, đối với tài liệu không ghi năm công phố sẽ áp dụng phiên bản mới nhất, cả các bản sửa đổi và bổ sung nếu có). Tài liệu BS 1377-3:1990 Methods oftest forsoils for engineering purposes (Phương pháp thử cho đất xây dựng) . Chemical and electro-chemical test ( thử nghiệm hóa học và điện – hóa).

Mục 3: Về các thuật ngữ và định nghĩa

Trong TCVN 4195:2012 – Phương pháp xác định khối lượng riêng có sử dụng các thuật ngữ định nghĩa như sau: Density – Khối lượng riêng của đất; khối lượng của đơn vị thể tích phần hạt cứng, xếp chặt sít không có lỗ rỗng, khô tuyệt đối.

Mục 4. Về quy định chung

Quy định chung của tiêu chuẩn phương pháp xác định khối lượng riêng nhu sau:

 • Phải dùng nước cất để xác định khối lượng riêng của đất không chứa muối. Đối với đất có chứa muối phải dùng dầu hỏa.
 • Sử dụng cân kỹ thuật với độ chính xác đến 0,01 g làm phép cân để xác định khối lượng riêng.
 • Tiến hành 2 lần thử song song đối với mẫu đất, kết quả chênh lệch giữa 2 lần thử song song đó không được lớn hơn 0,02 g/cm³.
Các quy định chung cần được thực hiện đúng để có kết quả chính xác
Các quy định chung cần được thực hiện đúng để có kết quả chính xác

Mục 5. Thực hiện phương pháp thử

Phương pháp thử của TCVN 4195:2012 – Phương pháp xác định khối lượng riêng gồm có 5 bước như sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ và vật liệu cần thiết như nước cất, dầu hỏa, cân kỹ thuật, tỷ trọng kế, thiết bị ổn nhiệt,…
 • Bước 2: Chuẩn bị mẫu khác nhau cho việc xác định khối lượng riêng cho đất có chứa muối và đất không chứa muối.
 • Bước 3: Tiến hành đo khối lượng lương. Bước này vẫn cần thực hiện riêng cho đất có chứa muối và đất không chứa muối.
 • Bước 4: Biểu thị kết quả cho từng thí nghiệm đã thực hiện được.
 • Bước 5: Báo cáo kết quả thử nghiệm với các thông tin về: Đất thử nghiệm, phương pháp thực hiện, thể tích bình tỷ trọng, nhiệt độ thí nghiệm, các giá trị khối lượng và cuối cùng là kết quả khối lượng riêng của đất (g/cm³).

Bạn có thể xem nội dung chi tiết của TCVN 4195:2012 – Phương pháp xác định khối lượng riêng để biết rõ cụ thể các bước phương pháp thử tại http://www.mtu.edu.vn/Resources/Docs/Khoa%20-%20Bo%20mon/Khoa%20Xay%20dung/Tai%20lieu%20tham%20khao/Thi%20nghiem/TCVN4195_2012.pdf.

Một số lưu ý khi thực hiện TCVN 4195:2012

Khi thực hiện phương pháp xác định khối lượng riêng theo TCVN 4195:2012 bạn cần lưu ý một số điều sau:

 • Thực thi theo đúng quy trình và quy định cho phép theo văn bản của TCVN 4195:2012.
 • Không áp dụng quy chuẩn cho các mẫu ngoài phạm vi áp dụng vì điều này có thể dẫn đến sai lệch trong nghiên cứu.
 • Trong việc chuẩn bị mẫu cần đảm bảo mẫu đã đạt đủ tiêu chuẩn về trạng thái của đất như đã được hong khô gió và có độ tơi vụn nhất định.
 • Tiến hành đo khối lượng theo đúng công thức để đạt kết quả tốt nhất.
Cần lưu ý một số quy định trong khi thực hiện đo khối lượng riêng tiêu chuẩn
Cần lưu ý một số quy định trong khi thực hiện đo khối lượng riêng tiêu chuẩn

Lời kết

Bài viết đã tổng kết vấn đề trong nội dung của TCVN 4195:2012 – Phương pháp xác định khối lượng riêng. Qua đây có thể thấy công tác xác định khối lượng là rất quan trọng và cần được thực hiện một cách khoa học, thống nhất theo đúng quy chuẩn.