Lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch theo hệ thống thông tin địa lý (GIS)

Ngày nay, với sự phát triển khoa học, các công nghệ liên quan lãnh vực khảo sát và lập quy hoạch đã làm cho việc thu thập dữ liệu thuận lợi, nhanh và chính xác. . Từ đó, có thể làm quy hoạch theo hệ thống thông tin địa lý tốt hơn trên quy mô lớn hơn: quy hoạch chung, quy hoạch vùng và quy hoạch đô thị thông minh. Việc sử dụng dữ liệu thu thập được để mô hình hóa 3D và thể hiện dữ liệu trên nền tảng GIS trực quan là đòi hỏi cấp thiết. Cùng dovenhanh.com tìm hiểu ngay xu hướng này nhé!

Hệ thống thông tin địa lý (GIS) là gì?

Ở bài viết trước, dovenhanh.com đã giới thiệu chi tiết về GIS và các ứng dụng của GIS tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói riêng.

Tóm tắt GIS: Geographic Information System hay Hệ thống thông tin địa lý (viết tắt là GIS) là hệ thống có chức năng thu thập, lưu trữ, thao tác và phân tích các dữ liệu không gian để phục vụ cho các mục đích khác nhau

Xem chi tiết ở bài viết: GIS là gì và ứng dụng

Ứng dụng GIS trong quy hoạch

Trên thế giới ứng dụng GIS vào hầu hết các ngành. Riêng lãnh vực quy hoạch, quản lý đô thị thì GIS đóng vai trò cực kỳ quan trọng, nhất là khi nó thu thập và quản lý 1 khối lượng dữ liệu đồ sộ, rộng lớn.

gis và mô hình 3D trong thể hiện dữ liệu khảo sát địa hình
gis và mô hình 3D trong thể hiện dữ liệu khảo sát địa hình

Ngày nay, với xu hướng quy hoạch các thành phố lớn thành Smart City thì vai trò GIS càng quan trọng. GIS cung cấp dữ liệu tổng quan về hiện trạng, từ đó, các nhà quy hoạch có thể sử dụng làm nguồn tham khảo hữu ích vạch các hướng phát triển, bố trí không gian đô thị phù hợp.

Lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch theo hệ thống thông tin địa lý (GIS)

Hiện nay, các dự án khảo sát phục vụ lập quy hoạch theo thông tin địa lý GIS đang được thực hiện tại nhiều địa phương. Các dữ liệu khảo sát địa hình phải chồng lên nhiều loại dữ liệu khác nhau. Các dữ liệu cần chuẩn hóa đưa vào hệ thống GIS để phân tích trước khi lập quy hoạch.

Lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch theo hệ thống thông tin địa lý (GIS)
Lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch theo hệ thống thông tin địa lý (GIS)

Ưu điểm của GIS là phân tích không gian, xử lý dữ liệu trên 1 phạm vi lớn. Các loại dữ liệu sử dụng trong lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch theo hệ thống thông tin địa lý (GIS):

  1. Dữ liệu về dân cư
  2. Dữ liệu hiện trạng giao thông
  3. Dữ liệu thủy văn
  4. Dữ liệu các địa vật như đường dây điện.
  5. Độ cao của địa hình
  6. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật
  7. Và còn nhiều lớp dữ liệu khác.

Các dữ liệu có thể số hóa và mô hình hóa 3D nếu yêu cầu quy hoạch có cần thiết.

Mô hình hóa 3D lớp dân cư trong GIS
Mô hình hóa 3D lớp dân cư trong GIS

Công ty hỗ trợ lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch theo hệ thống thông tin địa lý (GIS)

Hợp Nhất Bách Việt chuyên khảo sát địa hình 3D. Công ty đã tham gia khảo sát địa hình bằng UAV trên phạm vi lớn từ rất lâu. Những năm gần đây, công ty khảo sát bằng Lidar mặt đất phục vụ các dự BIM và GIS tại Việt Nam.

Với những kinh nghiệm khảo sát địa hình, số hóa dữ liệu về GIS và 3D. Chúng tôi hy vọng chúng tôi sẽ là cộng sự cùng quý khách hàng tham gia các dự án lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch theo hệ thống thông tin địa lý (GIS) tại Việt Nam.

Ngoài ra, chúng tôi còn số hóa dữ liệu quy hoạch để xây dựng các webGIS cung cấp thông tin quy hoạch. Xem chi tiết: Biên tập dữ liệu GIS phục vụ quy hoạch

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH HỢP NHẤT BÁCH VIỆT