Chỉ số NDVI và ứng dụng hiện nay của Viễn Thám

Khoa học viễn thám đã qua nhiều thời kỳ phát triển rực rỡ cùng với sự phát triển của khoa học vũ trụ và khoa học điện tử. Các bộ cảm biến, các vật mang như vệ tinh ngày càng hiện đại. Một trong những ứng dụng kết quả của Viễn Thám là giám sát thực phủ toàn cầu. Một chỉ số NDVI được ứng dụng rất nhiều. Cùng dovenhanh .com tìm hiểu chỉ số NDVI là gì, ứng dụng hiện nay nhé

KHẢO SÁT UAV TRONG ĐÁNH GIÁ TĂNG TRƯỞNG CÂY TRỒNG 0916181935

Viễn thám là gì?

Viễn thám được định nghĩa như một khoa học nghiên cứu các phương pháp thu nhận, đo lường và phân tích thông tin của đối tượng (vật thể) mà không có những tiếp xúc trực tiếp với chúng.

Do tính chất của các vật thể có thể được xác định thông qua năng lượng bức xạ hay phản xạ từ vật thể nên viễn thám là công nghệ nhằm xác định và nhận biết đối tượng hoặc điều kiện môi trường thông qua những đặc trưng về sự phản xạ và bức xạ.

Dịch vụ 3D scanning tại TPHCM

Thiết bị dùng cảm nhận sóng điện từ phản xạ hay bức xạ từ vật thể được gọi là bộ cảm biến (sensor). Bộ cảm biến được đặt trên vật mang. Vật mang có thể là : máy bay, tàu con thoi, vệ tinh

Viễn thám sử dụng 4 tính chất cơ bản của bức xạ điện từ: tần số hay bước sóng, hướng lan truyền, biên độ và mặt phẳng phân cực để thu nhận thông tin từ đối tượng.

Kỹ thuật viễn thám là kỹ thuật đa ngành, nó liên kết nhiều lãnh vực khoa học và kỹ thuật khác nhau trong các công đoạn khác nhau: thu nhận thông tin, tiền xử lý thông tin, phân tích và giải đoán thông tin, đưa ra sản phẩm dưới dạng bản đồ chuyên đề và tổng hợp.

Trong viễn thám quang học, nguồn năng lượng chính là bức xạ mặt trời và ảnh viễn thám nhận được dựa vào sự đo lường năng lượng ánh sáng vùng khả kiến và hồng ngoại được phản xạ từ vật thể và bề mặt trái đất.

Chỉ số NVDI là một dạng ứng dụng trong viễn thám quang học.

Ứng dụng 3D laser scanning trong quản lý thông tin tòa nhà

Nguyên lý viễn thám:

Sóng điện từ được phản xạ hoặc bức xạ từ vật thể là nguồn cung cấp thông tin chủ yếu về đặc tính của đối tượng.

Ảnh viễn thám sẽ cung cấp thông tin về các vật thể tương ứng với năng lượng bức xạ ứng với từng bước sóng đã xác định.

Đo lường và phân tích năng lượng phản xạ phổ ghi nhận bởi ảnh viễn thám, cho phép tách thông tin hữu ích về từng loại lớp phủ mặt đất khác nhau do sự tương tác giữa bức xạ điện từ và vật thể. Có thể hình dung một hệ thống viễn thám như sau:

Nguyên lý viễn thám
Nguyên lý viễn thám
  • A Năng lượng sóng điện từ được bức xạ từ nguồn cung cấp.
  • B Năng lượng này tương tác với các phần tử trong không khí.
  • C Khi đến mặt đất năng lượng này tương tác với bề mặt đất.
  • D Năng lượng phản xạ được tách và ghi nhận bởi bộ cảm biến.
  • E Truyền dữ liệu về các trạm thu để xử lý.
  • F Giải đoán và phân tích ảnh viễn thám
  • G Ứng dụng ảnh viễn thám vào các lãnh vực liên quan.

Máy quét scan 3D là gì? Ứng dụng của máy quét scan 3D trong đời sống

Chỉ số NDVI và ứng dụng hiện nay của Viễn Thám
Chỉ số NDVI và ứng dụng hiện nay của Viễn Thám

Thông tin về năng lượng phản xạ của các vật thể được ghi nhận bởi ảnh viễn thám và thông qua xử lý tự động trên máy tính hoặc giải đoán dựa trên kinh nghiệm của chuyên gia.

Dữ liệu hoặc thông tin liên quan đến vật thể và hiện tượng khác nhau trên mặt đất sẽ ứng dụng vào trong nhiều lĩnh vực khác nhau: nông nghiệp, địa chất, khí tượng, môi trường

Quản lý hoạt động khai thác khoáng sản bằng giải pháp UAV

Nguyên lý thu nhận và quy trình xử lý dữ liệu viễn thám
Nguyên lý thu nhận và quy trình xử lý dữ liệu viễn thám

Chỉ số NDVI là gì?

NDVI viết tắt của cụm từ normalized difference vegetation index. NDVI là chỉ số thực vật khác biệt chuẩn hóa. Đây là một chỉ số quan trọng trong các nghiên cứu về sinh thái, sự tăng trưởng, phát triển và biến động của lớp thực phủ. Ngoài ra, chỉ số này cũng góp phần cảnh báo về tình trạng dịch bệnh cây trồng, năng suất và sản lượng mùa vụ khi kết hợp với các chỉ số khác

Cách tính chỉ số NDVI trong Viễn thám như sau

NDIV = (IR-R)/(IR+R)

Với IR là là giá trị bức xạ của bước sóng cận hồng ngoại

R là giá trị bức xạ của bước sóng nhìn thấy

Cách tạo ảnh NDVI trên phần mềm ENVI với ảnh LANDSAT 7

Nhập công thức tính NDVI trên ENVI
Nhập công thức tính NDVI trên ENVI
Cách tạo ảnh NDVI trên phần mềm ENVI với ảnh LANDSAT 7
Cách tạo ảnh NDVI trên phần mềm ENVI với ảnh LANDSAT 7

Theo đó, NDVI có giá trị từ -1 đến 1. Giá trị NDVI càng cao thì khu vực thực phủ càng nhiều. Và giá trị NVDI âm thì thể hiện vùng đất trống hoặc mặt nước.

Ứng dụng chỉ số NDVI

Chỉ số NDVI ứng dụng nhiều trong nông nghiệp và lâm nghiệp. Đặc biệt các ứng dụng nhằm phát hiện biến động vùng thực phủ giữa những thời kỳ khác nhau trên 1 phạm vi cố định.

Ví dụ: Đánh giá biến động đất đai huyện Cần Giờ TPHCM từ năm 1989 đến 2001 của Phan Nguyên Việt.

Ngoài ra, chỉ số cũng góp phần trong đánh giá sự phát triển của cây trồng, dự báo năng suất trong các ứng dụng UAV trong lãnh vực nông nghiệp.

khảo sát địa hình bằng flycam

Đánh giá biến động đất đai huyện Cần Giờ TPHCM từ năm 1989 đến 2001
Đánh giá biến động đất đai huyện Cần Giờ TPHCM từ năm 1989 đến 2001