Thông tin quy hoạch Bến Tre 2024

Nhiều người gặp khó khăn khi cần tìm kiếm thông tin quy hoạch Bến Tre 2024. Bởi rất nhiều nguồn tin thường không chính xác, cập nhật chậm hoặc thiếu sót. Hiểu được tâm lý chung của người dân và các nhà đầu tư, Đo Vẽ Nhanh sẽ gửi đến bạn các nội dung của Quyết định số 916/QĐ-TTg về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2024-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng như cách tra cứu hiệu quả.

LIÊN HỆ ĐO ĐẠC VÀ KIỂM TRA QUY HOẠCH 0903692185

Mục tiêu quy hoạch Bến Tre 2024

Xem thêm: Quy hoạch đô thị là gì?

Thông tin quy hoạch Bến Tre 2021: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng các giai đoạn
Thông tin quy hoạch Bến Tre 2021: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng các giai đoạn

Quyết định số 916/QĐ-TTg về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính Phủ ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2020 quy định về mục tiêu quy hoạch:

– Cung cấp căn cứ pháp lý quan trọng để quản lý các hoạt động kinh tế – xã hội; làm cơ sở để xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch đầu tư công của Tỉnh; sớm đưa vị thế phát triển của Bến Tre thành một trong những tỉnh dẫn đầu của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

– Nhằm đánh giá lại các điểm nghẽn trong phát triển để tìm ra các giải pháp trọng tâm, tiếp tục đưa Bến Tre phát triển nhanh, bền vững; loại bỏ các quy hoạch chồng chéo, không phù hợp cản trở đầu tư phát triển trên địa bàn; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm công khai minh bạch, công bằng trong huy động, tiếp cận, sử dụng mọi nguồn lực trong hoạt động đầu tư phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

– Cụ thể hóa phương án quy hoạch, lập được phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, hệ thống đô thị và nông thôn và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành; xây dựng được hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quy hoạch tỉnh Bến Tre.

Thông tin quy hoạch bến tre 2024

Quyết định số 916/QĐ-TTg quy định về nội dung quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 như sau:

Yêu cầu về nội dung lập quy hoạch

– Định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế, xã hội phải đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế, các cam kết trong các điều ước quốc tế.

– Bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn Tỉnh; xác định cụ thể các khu vực sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện.

– Xây dựng và cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm công bằng xã hội, an sinh xã hội, chú trọng thúc đẩy phát triển các khu vực có điều kiện khó khăn, đặc biệt khó khăn và bảo đảm sinh kế bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; phân bổ, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo tồn các giá trị lịch sử – văn hóa, di sản thiên nhiên cho các thế hệ hiện tại và tương lai.

– Ứng dụng công nghệ hiện đại, số hóa, thông tin, cơ sở dữ liệu, xây dựng hệ thống bản đồ trong quá trình lập quy hoạch; đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật và phù hợp với yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế và liên kết vùng.

Xác định nội dung lập quy hoạch

Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị
Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị

Nội dung chính của Quy hoạch Bến Tre thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải đảm bảo yêu cầu theo quy định Luật Quy hoạch và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ, bao gồm:

– Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh Bến Tre.

– Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế – xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn tỉnh Bến Tre.

– Đánh giá về việc thực hiện quy hoạch thời kỳ trước.

– Xây dựng quan điểm, xác định mục tiêu và lựa chọn phương án phát triển, phương án quy hoạch, phương hướng phát triển các ngành quan trọng và phương án tổ chức hoạt động kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh:

+ Quan điểm, mục tiêu và lựa chọn phương án phát triển tỉnh.

+ Phương hướng phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn tỉnh.

+ Xây dựng và lựa chọn các phương án:

 • Phương án tổ chức hoạt động kinh tế xã hội.
 • Phương án quy hoạch và phát triển hệ thống đô thị, nông thôn, các khu vực và khu chức năng; phương án tổ chức lãnh thổ và phân bố bố dân cư (thực hiện theo đúng quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 27, Luật Quy hoạch năm 2017).
 • Phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội (thực hiện theo đúng quy định tại Điểm đ, e, g, h, i, k, Khoản 2, Điều 27, Luật Quy hoạch năm 2017).
 • Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện.
 • Phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện.
 • Phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh.
 • Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên trên địa bàn tỉnh.
 • Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra.
 • Phương án phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.
 • Danh mục dự án của tỉnh và thứ tự ưu tiên thực hiện.
 • Các giải pháp, nhiệm vụ và nguồn lực thực hiện quy hoạch.

Thông tin quy hoạch Bến Tre 2024: Một số đề xuất

Các nội dung đề xuất nghiên cứu để đưa vào Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải bảo đảm căn cứ pháp lý, cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn; xuất phát từ nhu cầu phát triển và yêu cầu quản lý nhà nước của Tỉnh. Tập trung nghiên cứu các phương hướng phát triển không gian kinh tế – xã hội, các vùng đặc trưng, các ngành, lĩnh vực có thế mạnh và đặc thù của Bến Tre.

Cách tra cứu thông tin quy hoạch Bến Tre 2024

Nếu bạn muốn tra cứu đầy đủ, nhanh chóng các thông tin về kế hoạch, quá trình triển khai, thực hiện quy hoạch tỉnh Bến Tre nhanh chóng, chi tiết, chính xác có thể truy cập trực tiếp vào vào trang thông tin điện từ của Sở Tài nguyên và Môi trường. Chỉ cần điền các mục theo yêu cầu bao gồm huyện / thị xã, phường xã, số tờ bản đồ, chủ sử dụng, số thửa và chọn mục Tìm kiếm để hệ thống xử lý dữ liệu.

Các thông tin quy hoạch Bến Tre 2024 được Đo Vẽ Nhanh chia sẻ đều có độ chính xác 100% dựa theo Quyết định số 916/QĐ-TTg về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bên cạnh việc cập nhật nguồn tin tức chính xác, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ chất lượng như định vị chôn trụ góc ranh đất, đo đạc hiện trạng vị trí nhà đất

CÔNG TY TNHH HỢP NHẤT BÁCH VIỆT

 • Trụ sở chính: 369/16 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Tp. Thủ Đức, TPHCM
 • Hotline: 0963951375
 • Email: viet@bachvietunited.com