Luật quy hoạch đô thị mới nhất: Hiệu lực và thay đổi

Luật quy hoạch đô thị mới nhất được ban hành và có hiệu lực từ khi nào? Trong quá trình tìm hiểu Luật cần chú ý những gì, có cần tham khảo thêm các văn bản quy phạm pháp luật khác hay không? Để tránh các thiếu sót, sai phạm trong quá trình tuân thủ và thực hiện quy định, Đo Vẽ Nhanh khuyến cáo bạn nên tìm hiểu các thông tin trong bài viết này.

Luật quy hoạch đô thị mới nhất

Xem thêm: Quy hoạch đô thị là gì?

Hiện nay vấn đề về quy hoạch đô thị đang thực hiện theo quy định của Luật nào?
Hiện nay vấn đề về quy hoạch đô thị đang thực hiện theo quy định của Luật nào?

Bạn đang cần tìm văn bản Luật quy hoạch đô thị? Để biết đâu là văn bản Luật mới nhất và các tài liệu hướng dẫn liên quan, hãy cùng Đo Vẽ Nhanh tìm hiểu nhé!

Luật quy định đô thị hiện hành

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10, ngày 29/2009/2009, Quốc Hội đã ban hành luật Quy hoạch đô thị 30/2009/QH12. Luật chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Luật Quy hoạch đô thị 30/2009/QH12 gồm 6 chương và 76 điều quy định nội dung chính như sau:

 • Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh hoạt động quy hoạch đô thị
 • Tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị
 • Quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị phê duyệt.
Sự sửa đổi trong Luật quy hoạch sẽ khiến người dân gặp khó khăn
Sự sửa đổi trong Luật quy hoạch sẽ khiến người dân gặp khó khăn

Bên cạnh đó, Chính Phủ, các bộ có liên quan còn ban hành các Nghị định, Thông tư hướng dẫn chi tiết về công tác quy hoạch đô thị như:

 • Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị 
 • Thông tư 10/2010/TT-BXD quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị do Bộ Xây dựng ban hành.
 • Nghị định 38/2010/NĐ-CP về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị
 • Thông tư 19/2010/TT-BXD hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị do Bộ Xây dựng ban hành
 • Nghị định 39/2010/NĐ-CP về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị – 
 • Thông tư 11/2010/TT-BXD hướng dẫn về quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị do Bộ Xây dựng ban hành.

>> Xem thêm: Đo đạc địa chính và cắm ranh giới đất tại quận 9.

Các tài liệu sửa đổi, bổ sung về Luật

Luật Quy hoạch đô thị hợp nhất số 16/VBHN-VPQH cập nhật các sửa đổi, bổ sung
Luật Quy hoạch đô thị hợp nhất số 16/VBHN-VPQH cập nhật các sửa đổi, bổ sung

Luật Quy hoạch đô thị 30/2009/QH12 cũng có một số sửa đổi, bổ sung do sự thay đổi của các Luật có liên quan như:

 • Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 do Quốc Hội ban hành 19/6/2015 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ 01/01/2016
 • Luật số 35/2018/QH14 do Quốc Hội ban hành  20/11/2018  sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ 01/01/2019
 • Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.
 • Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 17/06/2020, chính thức có hiệu lực từ 01/01/2021

Do đó, Đo Vẽ Nhanh gợi ý bạn nên tìm hiểu theo Luật quy hoạch đô thị mới nhất đó chính là Luật hợp nhất số 16/VBHN-VPQH do Văn phòng Quốc hội ban hành ngày 15 tháng 7 năm 2020. 

Xem thêm: Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè lên quận trước năm 2025?

Một số vấn đề về luật quy hoạch đô thị mới nhất

Nhiều người còn lúng túng khi thực hiện Luật
Nhiều người còn lúng túng khi thực hiện Luật

Trong quá trình tuân thủ và thực hiện theo quy định của Luật quy hoạch đô thị 2009, một số cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân về việc đối với huyện đã được phê duyệt về Quy hoạch đô thị. Cụ thể, trong trường hợp này, khi lập quy hoạch chi tiết cho các khu dân cư ở từng thôn sẽ áp dụng theo Luật Quy hoạch đô thị hay Luật Xây dựng? 

Vụ Quy hoạch – Kiến trúc, Bộ Xây dựng đã giải đáp thắc mắc này như sau:

 • Đối với khu dân cư tại thôn thuộc khu đô thị phát triển mới: Quy hoạch chi tiết được thực hiện theo quy định về quy hoạch phân khu đã được phê duyệt theo Luật Quy hoạch đô thị 2009.
 • Đối với khu dân cư tại thôn thuộc khu dân cư nông thôn: Quy hoạch chi tiết được xây dựng theo trình tự, thủ tục phù hợp với quy hoạch chung về xây dựng xã theo quy định tại Luật Xây dựng 2014.

Xem thêm:

Nhìn chung, những thắc mắc về khó khăn trong việc áp dụng luật đã phần nào được hóa giải trong bản sửa đổi luật gần đây. Bạn nên theo dõi luật thường xuyên để nắm bắt thông tin cũng như đưa ra được giải pháp cần thiết khi cần hoàn thiện các thủ tục pháp lý về nhà đất.

Phân loại đô thị theo luật Quy hoạch đô thị mới nhất

Đô thị được phân loại dựa vào nhiều tiêu chí
Đô thị được phân loại dựa vào nhiều tiêu chí

Theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị 30/2009/QH12, Nhà nước Việt Nam chia đô thị thành 6 loại từ I đến VI dựa theo các tiêu chí chính:

 • Vị trí / chức năng / vai trò và cơ cấu của khu vực đô thị hiện hành
 • Trình độ phát triển về kinh tế xã hội của khu vực đô thị hiện hành. 
 • Quy mô đô thị
 • Mật độ dân số đô thị
 • Tỷ lệ các lao động phi nông nghiệp
 • Trình độ phát triển về cơ sở hạ tầng

Ngoài ra, các cấp quản lý hành chính đô thị cũng phân loại:

 • Đô thị loại đặc biệt và loại I: Thành phố trực thuộc trung ương
 • Đô thị loại I, II và III: Thành phố thuộc tỉnh
 • Đô thị loại III và IV: Thị xã
 • Đô thị loại IV và V: Thị trấn

> Xem thêm: Đo đạc và cắm mốc ranh giới nhà đất tại Củ Chi.

Những điểm nổi bật trong luật quy hoạch hiện nay là gì?

Công khai quy hoạch Không công bố, công bố, công bố không đầy đủ thông tin quy hoạch. Hoặc từ chối cung cấp thông tin quy hoạch nếu không thuộc thông tin mật của nhà nước.
Không được hoặc cố ý cung cấp sai thông tin quy hoạch
Không làm giả, hủy hoại hay làm sai lệch hồ sơ, tài liệu về quy hoạch đất đai
Nguyên tắc kế thừa khi quy hoạch đất Đảm bảo tuân thủ, liên tục, kế thừa, ổn định trong quy hoạch đất đai
Có sự thống nhất, đồng bộ các chiến lược quy hoạch trong ngành, lãnh thổ…
Công khai quy hoạch, đảm bảo có sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cộng đồng và các cá nhân, hài hòa lợi ích quốc gia, vùng, địa phương và người dân.
Đàm bảo tính độc lập giữa cơ quan lập quy hoạch và Hội đồng thẩm định quy hoạch
Bắt buộc lấy ý kiến khi quy hoạch Gửi hồ sơ, tài liệu, đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử của các cơ quan quy hoạch.
Thực hiện niêm yết, trưng bày tại nơi công cộng. phát phiếu điều tra, tổ chức hội nghị và các hình thức khác theo pháp luật
Có trách nhiệm trả lời các câu hỏi khi các đơn vị, cơ quan lấy ý kiến. Đối với việc lấy ý kiến từ cộng đồng, đều sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan quy hoạch.
Điều chỉnh quy hoạch Điều chỉnh mục tiêu các chiến lược về kinh tế, phát triển ngành, lĩnh vực
Điều chỉnh quy hoạch địa giới hành chính
Điều chỉnh các quy hoạch do thiên tai, chiến tranh, biến đổi khí hậu ảnh đến đất quy hoạch

Xem thêm: Thông tin quy hoạch TPHCM 2021 có gì mới?

Lời khuyên dành cho bạn

Rất nhiều người thường lúng túng trong quá trình thực hiện, tuân thủ theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị mới nhất. Nếu có bất kỳ vấn đề nào, bạn có thể lựa chọn dịch vụ Tư vấn pháp lý của Đo Vẽ Nhanh để được hỗ trợ nhanh chóng, giúp công việc thuận lợi, đạt hiệu quả cao.

Hãy gọi ngay cho Bách Việt để được tư vấn và hỗ trợ các thông tin liên quan
Hãy gọi ngay cho Bách Việt để được tư vấn và hỗ trợ các thông tin liên quan

Hiện tại, BÁch Việt – Đo Vẽ Nhanh là cái tên hàng đầu trong lĩnh vực đo đạc, tư vấn pháp lý nhà đất. Nắm bắt những thông tin mới nhất của luật đô thị và nhà đất, chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn thiện các công tác pháp lý liên quan một cách nhanh chóng và hữu hiệu. Từ đó, đảm bảo việc sử dụng, mua bán đất đai đô thị được nhanh chóng, thuận lợi hơn nhiều.

Gọi ngay cho Bách Việt nếu bạn có thắc mắc về luật quy hoạch đô thị mới nhất hay những thông tin liên quan nhé.

CÔNG TY TNHH HỢP NHẤT BÁCH VIỆT

 • Trụ sở chính: 369/16 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Tp. Thủ Đức, TPHCM
 • Hotline: 0963951375
 • Email: viet@bachvietunited.com