Khảo sát địa hình và môi trường phục vụ thiết kế Farmstay hoặc Resort

Trong quá trình phát triển và cung cấp dịch vụ khảo sát địa hình . Chúng tôi kết hợp công nghệ và thiết bị đề xuất giải pháp khảo sát địa hình và môi trường phục vụ nghiên cứu và quy hoạch chất lượng hơn. Đặc biệt ứng dụng trong thiết kế Farm Stay và Resort sinh thái.

tiếng ồn trong khảo sát địa hình uav kết hợp đo đạc thông số môi trường
tiếng ồn trong khảo sát địa hình uav kết hợp đo đạc thông số môi trường

Cụ thể:

  1. Đo đạc các thông số môi trường tại các vị trí đặc trưng để lên ý tưởng: ánh sáng, nhiệt độ, độ cẩm, tốc độ gió, độ ồn, chất lượng không khí, chất lượng mặt nước.
  2. Scan 3D các vị trí độc đáo như thác nước, vách đá để tạo điểm nhân
  3. Khảo sát và tìm hiểu phong tục tập quán, lễ hội của địa phương.