Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt tự hào được cung cấp dịch vụ đào tạo và chuyển giao công nghệ UAV cao đẳng điện lực miền Bắc tại Sóc Sơn, Hà Nội

Nội dung chuyển giao gồm khái quát về công nghệ UAV, các ứng dụng UAV trong ngành điện.

Nội dung chuyển giao giai đoạn 1 gồm:

  • Các kỹ thuật bay chụp
  • Ứng dụng UAV trong giám sát đường dây điện phục vụ khắc phục sự cố.

Một số hình ảnh tham gia đào tạo chuyển giao công nghệ UAV tại Hà Nội

Đào tạo và chuyển giao công nghệ UAV cao đẳng điện lực miền Bắc
Đào tạo và chuyển giao công nghệ UAV cao đẳng điện lực miền Bắc
Đào tạo và chuyển giao công nghệ UAV cao đẳng điện lực miền Bắc
Đào tạo và chuyển giao công nghệ UAV cao đẳng điện lực miền Bắc
Đào tạo và chuyển giao công nghệ UAV cao đẳng điện lực miền Bắc
Đào tạo và chuyển giao công nghệ UAV cao đẳng điện lực miền Bắc