[HOT] Thông tin quy hoạch Phú Quốc 2024

Quyết định số 633/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 do Thủ tướng Chính Phủ ban hành ngày 11 tháng 5 năm 2010. Các thông tin quy hoạch Phú Quốc 2024 tại đây là kim chỉ nam, cơ sở để các cấp, cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện, phát triển đô thị, kinh tế – xã hội tại “đảo ngọc”. 

Thông tin quy hoạch Phú Quốc 2024 chung

Xem thêm: Quy hoạch đô thị là gì?

Cập nhật nhanh chóng và chính xác thông tin quy hoạch Phú Quốc 2021
Cập nhật nhanh chóng và chính xác thông tin quy hoạch Phú Quốc 2024

Điều 1 Quyết định số 633/QĐ-TTg, quy định phạm vi lập điều chỉnh quy hoạch gồm thị trấn An Thới, Dương Đông và 8 xã  (Dương Tơ, Thổ Châu, Cửa Cạn, Bãi Thơm, Hàm Ninh, Gành Dầu, Cửa Dương và xã Hòn Thơm). Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đến năm 2030:

Mục tiêu phát triển đảo Phú Quốc

Xây dựng Phú Quốc phát triển bền vững kết hợp bảo tồn các giá trị văn hóa, di tích lịch sử, môi trường. Đừng bước đưa “đảo ngọc” trở thành trung tâm du lịch, khoa học công nghệ cấp quốc gia và toàn Đông Nam Á.

Dự báo khách du lịch

Khoản 3, điều 1 Quyết định số 633/QĐ-TTg dự báo số lượng khách du lịch trong từng giai đoạn:

 • Đến năm 2020: Khoảng 2 – 3 triệu khách/năm, trong đó khách trong nước là 60-  65% và khác quốc tế là 35 – 40%
 • Đến năm 2030: Khoảng 5 – 7 triệu khách/năm, trong đó khách trong nước là 50 – 60%, khách quốc tế là 45 – 50%.

Thông tin quy hoạch Phú Quốc 2024 – dân số

Quy mô dân số dự đoán theo từng giai đoạn:

 • Đến năm 2020: khoảng 340.000 – 380.000 người. 
 • Đến năm 2030: khoảng 500.000 – 550.000 người

Quy mô đất đai đảo Phú Quốc

Thông tin quy hoạch Phú Quốc 2021 về sử dụng đất
Thông tin quy hoạch Phú Quốc 2024 về sử dụng đất

Khoản 6 Điều 1 Nghị quyết Số 633/QĐ-TTg phê chuẩn quy mô đất đai như sau:

Quy mô sử dụng đất đai toàn đảo đến năm 2030

Quy mô sử dụng đất đai toàn đảo đến năm 2030:

HẠNG MỤC QUY MÔ
– Đất xây dựng đô thị khoảng 3.852 ha
– Đất du lịch khoảng 3.861 ha
Trong đó:
 • Đất du lịch sinh thái (trong đó sân gôn khoảng 576 ha
khoảng 3.051 ha
 • Đất du lịch hỗn hợp (trong đó sân gôn khoảng 244 ha)
khoảng 810 ha
– Đất khu phức hợp du lịch, dịch vụ và dân cư khoảng 1.235 ha
– Đất chuyên dùng khoảng 1.489 ha
Trong đó:
 • Đất tiểu thủ công nghiệp
khoảng 211 ha
 • Đất phi thuế quan
khoảng 101 ha
 • Đất trường đua và huấn luyện thể thao
khoảng 170 ha
 • Đất giao thông chính toàn đảo
khoảng 666 ha
 • Đất văn hóa, lịch sử (trong đó rừng phòng hộ 140 ha)
khoảng 342 ha
– Đất cây xanh, mặt nước và không gian mở khoảng 3.399 ha
– Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật khoảng 1.135 ha
Trong đó:
 • Đất sân bay, cảng biển
khoảng 920 ha
 • Đất khu xử lý nước thải, rác thải
khoảng 100 ha
 • Nhà máy điện, nhà máy nước
khoảng 65 ha
 • Nghĩa trang
khoảng 50 ha
– Đất lâm nghiệp khoảng 37.802 ha
Trong đó:
 • Đất rừng đặc dụng
khoảng 29.596 ha
 • Đất rừng phòng hộ đảo Phú Quốc
khoảng 7.038 ha
 • Đất rừng phòng hộ trên đảo Thổ Chu
khoảng 1.168 ha
– Đất nông nghiệp khoảng 5.813 ha
Trong đó:
 • Đất sản xuất nông nghiệp
khoảng 4.177 ha
 • Đất ở nông thôn, làng nghề
khoảng 1.636 ha
– Đất an ninh quốc phòng, đất dự trữ phát triển khoảng 337 ha
Tổng: 58.923 ha

Quy mô đất xây dựng đô thị

Quy hoạch khu đô thị Cửa Cạn, Phú Quốc
Quy hoạch khu đô thị Cửa Cạn, Phú Quốc

Thông tin quy hoạch Phú Quốc 2024 đến năm 2030 về dự báo quy mô xây dựng đô thị:

 • Đến năm 2020: đất đô thị 2.400 ha; đất dân cư nông thôn 857 ha; đất du lịch 1.800 ha; đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ 37.802 ha.
 • Đến năm 2030: đất đô thị 3.852 ha; đất dân cư nông thôn 857 ha;  đất du lịch 5.096 ha; đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ 37.802 ha.

Định hướng phát triển không gian Phú Quốc

Khoản 7 Điều 7 Quyết định số 633/QĐ-TTg phê chuẩn hướng phát triển không gian:

Hướng phát triển không gian

Hướng phát triển không gian đến năm 2030 của Phú Quốc

 • Khu đô thị Dương Đông là trung tâm của thành phố du lịch đảo Phú Quốc.
 • Hướng Bắc: bảo tồn rừng cảnh quan, phát triển du lịch sinh thái, làng nghề phục vụ du lịch, nông nghiệp công nghệ cao.
 • Hướng Nam: phát triển du lịch hỗn hợp, du lịch sinh thái, đô thị cảng biển, sân bay quốc tế, bảo tồn rừng phòng hộ, công viên chuyên đề, khu tưởng niệm nhà tù Phú Quốc.
 • Hướng Tây phát triển các khu du lịch sinh thái, các làng nghề truyền thống.
 • Hướng Đông phát triển nông nghiệp bảo tồn cảnh quan tự nhiên.

Quy hoạch sử dụng đất các phân khu chức năng

Phú Quốc định hướng phát triển bền vững
Phú Quốc định hướng phát triển bền vững

Quy hoạch sử dụng đất các phân khu chức năng

– Hệ thống các khu đô thị:

 • Khu đô thị trung tâm Dương Đông: trung tâm hành chính, dịch vụ công cộng, thương mại, tài chính quốc tế, dịch vụ du lịch và khu dân cư tập trung của đảo. Quy mô đến năm 2030 dân số khoảng 240.000 người. Đất xây dựng đô thị 2.502 ha. Mật độ dân cư khoảng 90 – 100 người/ha. Mật độ xây dựng trung bình 30 – 35%, hệ số sử dụng đất tối đa 12 lần.
 • Khu đô thị cảng An Thới: là khu đô thị cảng quốc tế, đầu mối kỹ thuật – trung tâm tiếp vận, phi thuế quan, thương mại, du lịch và dịch vụ du lịch, công nghiệp nhẹ; trung tâm văn hóa, gìn giữ giá trị lịch sử, nhân văn của đảo. Quy mô đến năm 2030 dân số khoảng 71.000 người. Đất xây dựng đô thị 1.020 ha. Mật độ dân cư khoảng 70 – 80 người/ha. Mật độ xây dựng trung bình 30 – 35%, hệ số sử dụng đất tối đa 4,2 lần.
 • Khu đô thị Cửa Cạn: là khu đô thị hoạt động nghiên cứu, bảo tồn rừng, biển, nông nghiệp và du lịch đảo. Quy mô đến năm 2030 dân số 26.500 người. Đất xây dựng đô thị 329 ha. Mật độ dân cư 70 – 80 người/ha. Mật độ xây dựng trung bình 30%, hệ số sử dụng đất tối đa 2,8 lần.

– Hệ thống các khu du lịch:

 • Các khu du lịch sinh thái: Bãi Thơm (375 ha);  khu du lịch sinh thái hỗn hợp kết hợp làng chài truyền thống Gành Dầu (25 ha); khu nghỉ dưỡng 4 – 5 sao, kết hợp tham quan rừng tràm, rừng ngập mặn Rạch Tràm (102 ha) và nhiều khu du lịch sinh thái khác như Vũng Bầu, Cửa Cạn, Bãi Ông Lang, Bãi Khem, Bãi Sao… 
 • Các khu du lịch hỗn hợp:  khu dịch vụ du lịch hỗn hợp đa năng và sân gôn, khu nghỉ dưỡng Bãi Vòng (745 ha); khu dịch vụ du lịch tổng hợp, giải trí du lịch biển Vịnh Đầm (65 ha)…

– Vùng nông nghiệp có diện tích 5.381 ha, bao gồm:

 • Các khu ở nông thôn, tại khu vực các xã Cửa Cạn, Cửa Dương, Hàm Ninh, Bãi Thơm. Diện tích khoảng 1.636 ha với 2 hình thái ở khác nhau.
 • Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao: Cửa Dương, Cửa Cạn, Gành Dầu, Hàm Ninh, Bãi Thơm, Dương Tơ, diện tích 4.177 ha.

– Các khu ở làng nghề phục vụ du lịch: khu sản xuất Làng nghề nước mắm truyền thống được di dời đến vị trí mới ở Dương Đông, Vịnh Đầm, An Thới để đảm bảo gìn giữ môi trường và thuận lợi cho việc tham quan, du lịch; các làng chài được duy trì tại các điểm dân cư tập trung gắn với các hoạt động du lịch sinh thái, du lịch bản địa: vị trí Bãi Thơm, Rạch Vẹm, Rạch Tràm, Gành Dầu Cửa Cạn, Hàm Ninh.

– Hệ thống rừng, cây xanh, công viên, mặt nước và không gian mở:

 • Rừng quy mô 37.802 ha bao gồm: Rừng đặc dụng nằm ở Bắc đảo diện tích 29.596 ha; rừng phòng bộ đảo Phú Quốc diện tích 7.038 ha; đảo Thổ Chu diện tích 1.168 ha.
 • Hệ thống cây xanh cảnh quan, mặt nước và không gian mở có diện tích 2.829 ha, gồm hệ thống sông sạch: Rạch Tràm, Rạch Vẹm, sông Cửa Cạn, Dương Đông, Cửa Lấp, Suối Cá và hệ thống hồ; cây xanh dọc bờ biển tại Gành Dầu, mũi Móng Tay, rạch Cửa Cạn, ấp Ông Lang Bãi Trường, núi Ra Đa, mũi Ông Bổn và dọc bờ biển phía Đông của đảo.
 • Các công viên chuyên đề, có diện tích 570 ha, gồm: công viên nghiên cứu khoa học hồ Cửa Cạn, công viên giải trí thể dục thể thao hồ Suối Lớn, công viên văn hóa – lịch sử – đền tưởng niệm nhà tù Phú Quốc.

Định hướng quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật

Phát triển giao thông tại Phú Quốc rất được chú trọng
Phát triển giao thông tại Phú Quốc rất được chú trọng

Khoản 9 Quyết định số 633/QĐ-TTg phê chuẩn Định hướng quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông

Giao thông đối ngoại

Định hướng quy hoạch giao thông đối ngoại:

 • Đường hàng không: xây cảng hàng không chuẩn cấp 4E tại Dương Tơ (898 ha). Phát triển kết cấu hạ tầng đủ khả năng tiếp nhận các loại máy bay B 767, B 747 và tương đương hoạt động. và quy mô đón 7 triệu khách/năm đến năm 2030.
 • Đường thủy: Xây cảng tổng hợp quốc tế An Thới (quy mô 500 – 700 nghìn tấn hàng hóa /năm, 360 nghìn lượt khách/năm); cảng du lịch quốc tế nước sâu tại vịnh Đất Đỏ; xây kè chắn sóng neo đậu tàu đánh cá và cảng Dương Đông; Xây cảng Vịnh Đầm công suất 1 – 1,5 triệu tấn/năm;  Các trung tâm đánh bắt hải sản lớn; Xây cảng du lịch Bãi Vòng, Hòn Thơm, Bãi Trường…

Giao thông đối nội

Thông tin quy hoạch Phú Quốc 2024 về định hướng quy hoạch giao thông đối nội:

 • Đường trục chính: xây dựng tuyến đường trục chính cao tốc Bắc – Nam của đảo: An Thới – Dương Đông – Suối Cái với chiều dài khoảng 38 km, mặt đường đôi mỗi bên rộng 9m, dọc theo đường bố trí 2 làn xe điện (tramway), hai bên có vỉa hè và dải cây xanh. Tổng lộ giới rộng 60 m.
 • Đường Suối Cái – Bãi Thơm: mặt đường đôi rộng 4 làn xe, hai bên có dải cây xanh (hoặc vỉa hè khi qua khu dân cư), lộ giới rộng 32 m.
 • Đường Suối Cái – Gành Dầu: chiều rộng mặt đường 7 – 9 m, dải cây xanh (hoặc vỉa hè khi qua khu dân cư) mỗi bên 6m, lộ giới rộng 21 m.
 • Đường Dương Đông – Cửa Cạn có chiều rộng mặt đường 7 – 9m, hai bên có dải cây xanh (hoặc vỉa hè khi qua khu dân cư), lộ giới rộng 42 m.
 • Đường Dương Đông – Dương Tơ – An Thới mặt đường đôi mỗi bên rộng 7,5m, bố trí tuyến tramway ở giữa, lộ giới rộng 50m (trong đó đoạn Dương Đông – Cửa Lấp và Dương Đông – Cửa Cạn có lộ giới 42 m). Đường vòng quanh đảo từ Bãi Vòng – Hàm Ninh – Cửa Dương – Bãi Thơm – Rạch Tràm – Rạch Vẹm – Gành Dầu – Cửa Cạn – Dương Đông.
 • Xây dựng tuyến đường trung tâm khu đô thị Dương Đông có mặt đường đôi mỗi bên rộng 10,5m, lộ giới rộng 40m, đường trục chính đô thị.
 • Đường chính khu vực: Cải tạo, nâng cấp mạng lưới đường trong các đô thị  hiện hữu (Dương Đông, An Thới);Cải tạo các bến bãi hiện có và xây dựng các bến bãi mới để hình thành mạng lưới giao thông tĩnh.
 • Giao thông công cộng: Xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại, thân thiện với môi trường và đảm bảo đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách trên đảo. 

Đo Vẽ Nhanh đã tổng hợp các thông tin quy hoạch Phú Quốc 2024 trong Quyết định số 633/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030. Nếu bạn đang có ý định đầu tư bất động sản tại thị trường sôi động này, hãy liên hệ với chúng tôi để lựa chọn các dịch vụ tư vấn pháp lý, khảo sát phù hợp và chất lượng nhé!

CÔNG TY TNHH HỢP NHẤT BÁCH VIỆT

 • Trụ sở chính: 369/16 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Tp. Thủ Đức, TPHCM
 • Hotline: 0963951375
 • Email: viet@bachvietunited.com