Hướng dẫn viết báo cáo khảo sát địa hình chuẩn đầy đủ

báo cáo giám sát khảo sát địa hình

Trong công tác khảo sát địa hình, khảo sát địa chất thì việc viết báo cáo là một công tác bắt buộc. Nó đi đôi với việc xây dựng đề cương khảo sát địa hình hoặc phương án khảo sát địa hình. Nhiều dự án có quy mô khác nhau, và tùy thuộc vào nhiệm vụ khảo sát do chủ đầu tư yêu cầu hoặc đơn vị tư vấn thiết kế yêu cầu mà nhiệm vụ và báo cáo ksdh có những nội dung khác nhau.

Tuy nhiên, về cơ bản một báo cáo khảo sát địa hình phải có những nội dung như sau.

Liên hệ tư vấn khảo sát địa hình: Hotline 0903692185

THAM KHẢO DANH MỤC BÁO CÁO KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH THEO THÔNG TƯ 46 Ở CUỐI BÀI

Báo cáo khảo sát là việc ghi nhận lại các kết quả đã được thực hiện của công tác đo đạc khảo sát địa hình tại thực địa cũng như kết quả xử lý nội nghiệp. Đây là một công việc khá bổ biến trong lãnh vực đo đạc trắc địa.
Báo cáo khảo sát địa hình cung cấp thông tin bao gồm bảng biểu, hình ảnh, kết quả xử lý nội nghiệp được trình bày một cách logic để chủ đầu tư có thể sử dụng làm căn cứ để ra quyết định liên quan.

cấp địa hình trong khảo sát địa hình

Một số nội dung báo cáo kết quả khảo sát địa hình mà bạn phải biết

Cùng Dovenhanh tìm hiểu một số nội dung phải có trong báo cáo khảo sát cũng như các yêu cầu pháp lý liên quan đến báo cáo. Qua đó để cung cấp thông tin đầu tư xây dựng công trình cũng như thông tin thiết kế quy hoạch, quyết định bố trí công trình, thiết kế cơ sở cũng như quy hoạch hạ tầng cơ sở, giao thông…

Xem thêm bài: Quy định cấp địa hình trong khảo sát địa hình xây dựng

Giới thiệu rõ nhất về cấp địa hình theo quy định hiện hành.

Căn cứ để lập hồ sơ báo cáo kết quả khảo sát địa hình

download báo cáo khảo sát địa hình

Có rất nhiều căn cứ để lập hồ sơ báo cáo đo đạc, tuy nhiên 4 căn cứ sau đây phải có:

 1. Căn cứ pháp lý. Ở đây nghĩa là căn cứ hợp đồng đã ký, nhiệm vụ khảo sát được chủ đầu tư phê duyệt. Căn cứ đề cương hoặc phương án khảo sát địa hình đã được chủ đầu tư phê duyệt.
 2. Căn cứ các quy phạm, quy định, tiêu chuẩn ngành hoặc tiêu chuẩn Việt Nam có quy định liên quan và được chủ đầu tư đồng ý trong phần lập đề cương khảo sát địa hình.
 3. Căn cứ tình hình thi công thực tế tại dự án, công trường.
 4. Căn cứ các biên bản tại hiện trường, các kết quả đo đạc tại hiện trường. Một số trường hợp, trong đề cương đề xuất sử dụng mốc tọa độ, cao độ quốc gia nào đó. Nhưng ra thực địa các mốc này không còn nữa, hoặc không đủ đảm bảo sử dụng. Việc đề xuất các phương án sử dụng mốc gốc khác phải được xử lý bằng các biên bản hiện trường có đại diện giám sát của chủ đầu tư.

nội dung báo cáo khảo sát địa hình

Phải kiểm tra rõ các tiêu chuẩn khảo sát địa hình áp dụng trong quá trình thực hiện cũng như trong nhiệm vụ khảo sát địa hình.

Hồ sơ báo cáo kết quả khảo sát địa hình gồm những gì?

Một hồ sơ khảo sát địa hình hoàn chỉnh thông thường có 8 tài liệu đính kèm theo sau:

 1. Pháp lý công ty gồm có giấy phép đăng ký kinh doanh
 2. Giấy phép hoạt động khảo sát địa hình/ khảo sát xây dựng tương ứng với cấp công trình đã thực hiện.
 3. Bằng cấp và chứng chỉ hoạt động khảo sát địa hình tương ứng cấp công trình thực hiện của chủ nhiệm khảo sát địa hình.
 4. Hồ sơ mua mốc tọa độ, cao độ quốc gia có công chứng.
 5. Bằng cấp nhân viên đo đạc phù hợp với nhiệm vụ của công tác
 6. Các hồ sơ kiểm định máy móc thiết bị đo đạc đã sử dụng tại hiện trường.
 7. Các giấy phép/ license của phần mềm xử lý số liệu đính kèm.
 8. Nhật ký khảo sát địa hình đính kèm

mẫu báo cáo giám sát khảo sát địa hình

Các nội dung chính của báo cáo khảo sát địa hình.

Nội dung báo cáo là phần cốt lõi. Nội dung báo cáo khảo sát chia thành 3 phần chính như sau

 1. Phần tổng quan của khảo sát địa hình: đây là phần giới thiệu chung về dự án, khu vực khảo sát. Các quy định, quy phạm sử dụng. Thời gian tổ chức đo đạc khảo sát địa hình và lực lượng nhân sự đã thực hiện.
 2. Phần nội dung báo cáo: Đây là phần quan trọng nhất, thể hiện các khối lượng công việc đã làm và kết quả đạt được. Phần này đánh giá kết quả độ chính xác có đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, quy phạm chưa… Phương pháp đo đạc và phương pháp xử lý số liệu đo đạc.
 3. Kết luận và các kiến nghị: Mục này đánh giá lại một lần nữa kết quả đo đạc đã thực hiện, kết luận có sử dụng được số liệu này cho công tác khác không. Việc đảm bảo an toàn vệ sinh và an toàn lao động đã đạt kết quả tốt chưa. Đồng thời nhà thầu khảo sát địa hình đề xuất các kiến nghị cần thiết đến chủ đầu tư nếu có.

báo cáo khảo sát địa hình

Báo cáo thể hiện rõ công tác khống chế tọa độ, độ cao, điểm đo chi tiết được đo bằng phương pháp nào.

Bên cạnh đó, cần làm rõ hệ tọa độ sử dụng, kinh tuyến trung ương bao nhiêu.

Một số trường hợp khảo sát địa hình giao thông, thủy lợi còn thể hiện khối lượng đào đắp thông qua đo mặt cắt dọc, cắt ngang của tuyến.

Một số mẫu báo cáo khảo sát địa hình bạn nên tham khảo?

Dovenhanh thực hiện rất nhiều dự án liên quan từ quy mô nhỏ đến lớn khác nhau. Các yêu cầu của chủ đầu tư khác nhau. Do đó, Dovenhanh không tiện upload các báo liên quan để public.

Bên cạnh đó, những cam kết bảo mật nên dovenhanh cũng không chia sẻ mẫu báo cáo khảo sát địa hình được. Do đó, sẽ không có mục download báo cáo khảo sát địa hình mà bạn mong đợi.

Tuy nhiên, bạn có thể email về contact@dovenhanh.com để nhận được mẫu báo cáo đặc thù gần với dự án bạn thực hiện nhất một cách miễn phí. Dĩ nhiên, tên dự án, quy mô, chủ đầu tư, địa điểm đã được dovenhanh xóa trước khi cung cấp.

Bạn có thể tải mẫu đề cương khảo sát địa hình, địa chất ở cuối bài viết này. Khi cần liên hệ khảo sát địa hình, hãy liên hệ hotline của Dovenhanh để được tư vấn miễn phí.

Download đề cương khảo sát địa hình, địa chất: đề cương khảo sát địa hình

MẪU BỐ CỤC BÁO CÁO KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH THEO THÔNG TƯ 46 MỚI NHẤT HIỆN NAY

1. CÁC CĂN CỨ THỰC HIỆN 6
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ 6
1.2. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ 7
2. QUY TRÌNH, TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ KHẢO SÁT 7
2.1. QUY TRÌNH, TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG 7
2.2. PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 8
2.3. THIẾT BỊ KHẢO SÁT 8
2.3.1. Danh sách thiết bị phục vụ khảo sát 8
2.3.2. Các thông số kỹ thuật thiết bị đo đạc 10
3. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA KHU VỰC KHẢO SÁT, QUY MÔ TÍNH CHẤT DỰ ÁN 14
3.1. ĐẶC ĐIỂM DỰ ÁN 14
3.2. QUY MÔ CỦA DỰ ÁN 16
3.3. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA KHU VỰC KHẢO SÁT 16
3.3.1. Đặc điểm địa hình, dân cư 17
3.3.2. Khí hậu, thủy văn 17
3.4. TÌNH HÌNH KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG SỐ LIỆU GỐC 18
3.4.1. Tài liệu tham khảo 18
3.4.2. Hệ thống tọa độ và cao độ gốc 18
3.4.3. Tọa độ gốc 19
3.4.4. Cao độ gốc 20
4. NỘI DUNG VÀ KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐÃ THỰC HIỆN 22
4.1. NỘI DUNG CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐÃ THỰC HIỆN 22
4.1.1. LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ TỌA ĐỘ HẠNG IV 22
4.1.1.1. Công tác chọn điểm chôn mốc 22
4.1.1.2. Quy cách và kích thước mốc 22
4.1.1.3. Đo lưới khống chế toạ độ Hạng IV 23
4.1.1.4. Công tác bình sai lưới khống chế tọa độ hạng IV 24
4.1.2. LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ CAO ĐỘ HẠNG IV 26
4.1.2.1. Công tác chọn điểm chôn mốc. 26
4.1.2.2. Công tác đo thủy chuẩn 26
4.1.2.3. Công tác bình sai lưới 26
4.1.3. LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ CAO ĐỘ KỸ THUẬT. 26
4.1.4. CÔNG TÁC ĐO VẼ BÌNH ĐỒ TRÊN CẠN TỶ LỆ 1/500 ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 0.5M 26
4.2. KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐÃ THỰC HIỆN 27
5. KẾT QUẢ SỐ LIỆU KHẢO SÁT SAU KHI PHÂN TÍCH 28
5.1. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ SỐ LIỆU SAU KHI KHẢO SÁT 28
5.1.1. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ LẬP LƯỚI TỌA ĐỘ HẠNG IV 28
5.1.2. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ DẪN LƯỚI THỦY CHUẨN HẠNG IV. 28
5.1.3. PHÂN TÍCH SỐ LIỆU KHẢO SÁT BÌNH ĐỒ TỶ LỆ 1/500. 28
5.2. KẾT QUẢ SAU KHI PHÂN TÍCH 28
5.2.1. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN BÌNH SAI LƯỚI 28
5.2.2. KẾT QUẢ KHẢO SÁT BÌNH ĐỒ ĐỊA HÌNH VÀ HIỆN TRẠNG TỶ LỆ 1/500 28
5.3. CÁC Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ, LƯU Ý VÀ ĐỀ XUẤT 29
6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 29
7. PHỤ LỤC 30
7.1. PHỤ LỤC 1: THÀNH QUẢ TÍNH TOÁN BÌNH SAI LƯỚI. 30
7.2. PHỤ LỤC 2 : KẾT QUẢ TÍNH TOÁN, BÌNH SAI LƯỚI TỌA ĐỘ HẠNG IV 31
7.2.1. Sơ đồ đo lưới. 31
7.2.2. Kết quả tính toán bình sai lưới GPS 32
7.3. PHỤ LỤC 3 : KẾT QUẢ TÍNH TOÁN, BÌNH SAI LƯỚI CAO ĐỘ HẠNG IV 39
7.3.1. Sơ đồ dẫn lưới 39
7.3.2. Kết quả tính toán bình sai 40
7.4. PHỤ LỤC 4: SƠ HỌA MÔ TẢ MỐC KHỐNG CHẾ. 42
7.4.1. Mốc hạng khống chế tọa độ, cao độ hạng IV 42
7.5. PHỤ LỤC 5: MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÔNG TÁC KHẢO SÁT HIỆN TRƯỜNG. 50
7.5.1. Lập mốc khống chế tọa độ hạng IV 50
7.5.2. Công tác đo lưới hạng IV 51
7.5.3. Công tác dẫn thủy chuẩn hạng IV 53
7.5.4. Công tác đo đạc bình đồ 55
7.6. PHỤ LỤC 6: PHIẾU KIỂM NGHIỆM THIẾT BỊ KHẢO SÁT 59
7.7. PHỤ LỤC 7: SỐ LIỆU MỐC GỐC NHÀ NƯỚC. 60

18 thoughts on “Hướng dẫn viết báo cáo khảo sát địa hình chuẩn đầy đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.