Hướng dẫn ghi nhật ký khảo sát địa hình đúng cách mới nhất

Nội dung chủ yếu của nhật ký khảo sát địa hình?

Khi triển khai đo đạc khảo sát xây dựng hoặc khảo sát địa hình nhiều dự án lớn. Theo quy định, nhà thầu khảo sát địa hình phải thực hiện tự giám sát nội bộ thông qua nhật ký công trình khảo sát địa hình. Cùng tìm hiểu các quy định liên quan về ghi nhật ký công trìnhcách ghi nhật ký công trình nhé.

Liên hệ tư vấn khảo sát địa hình chuyên nghiệp: Hotline 0916181935

Đo Vẽ Nhanh chuyên đo đạc địa chính và khảo sát địa hình

LIÊN HỆ ĐO ĐẠC NHÀ ĐẤTKHẢO SÁT ĐỊA HÌNH FLYCAM 0916181935

Các quy định liên quan đến công tác ghi nhật ký khảo sát địa hình?

Có rất nhiều văn bản quy định trong công tác quản lý chất lượng xây dựng đề cập về vấn đề ghi chép nhật ký thi công khảo sát địa hình trong xây dựng. Tuy nhiên, Đo Vẽ Nhanh sẽ giới thiệu một văn bản năm 2004 (tức việc ghi nhật ký công trình đã có từ lâu. Đó là Nghị định 209/2004/NĐ-CP của chính Phủ về việc quản lý chất lượng công trình xây dựng. Cụ thể:

LIÊN HỆ ĐO ĐẠC NHÀ ĐẤT VÀ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH 09161819.35

Hướng dẫn ghi nhật ký khảo sát địa hình đúng cách mới nhất
Hướng dẫn ghi nhật ký khảo sát địa hình đúng cách mới nhất

Tại khoản 2, Điều 11 Giám sát công tác khảo sát xây dựng có nếu rõ: Nội dung tự giám sát công tác khảo sát xây dựng của nhà thầu khảo sát xây dựng:

 1. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện theo phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng đã được chủ đầu tư phê duyệt;
 2. Ghi chép kết quả theo dõi, kiểm tra vào nhật ký khảo sát xây dựng.

Tại khoản 3, Điều 11 của nghị định 209/2004/NĐ-CP: Nội dung giám sát công tác khảo sát xây dựng của chủ đầu tư:

XEM THÊM Hướng dẫn viết báo cáo khảo sát địa hình

 1. Kiểm tra điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của các nhà thầu khảo sát xây dựng so với hồ sơ dự thầu về nhân lực, thiết bị máy móc phục vụ khảo sát, phòng thí nghiệm được nhà thầu khảo sát xây dựng sử dụng;
 2. Theo dõi, kiểm tra vị trí khảo sát, khối lượng khảo sát và việc thực hiện quy trình khảo sát theo phương án kỹ thuật đã được phê duyệt. Kết quả theo dõi, kiểm tra phải được ghi chép vào nhật ký khảo sát xây dựng;

Xem thêm bài: Quy định cấp địa hình trong khảo sát địa hình xây dựng

Tóm tắt cấp địa hình trong đo đạc địa hình theo quy định chuẩn nhất, rõ ràng nhất

Nội dung chủ yếu của nhật ký khảo sát địa hình?

Sổ nhật ký thi công phải được đóng thành tập có đánh số trang và đóng dấu giáp lai trước khi đưa vào ghi chép hàng ngày. Cán bộ Giám sát và cán bộ kỹ thuật thi công của nhà thầu phải ký tên sau khi ghi chép hàng ngày.

Nội dung chủ yếu của nhật ký khảo sát địa hình?
Nội dung chủ yếu của nhật ký khảo sát địa hình?

Trang đầu bìa nhật ký công trình phải ghi đầy đủ thông tim sau:

 • Nhật ký thi công
 •  Tập nhật ký số: …
 •  Tên Dự án
 •  Tên công trình (hạng mục)
 •  Tên gói thầu
 •  Địa điểm xây dựng
 •  Tên chủ Đầu tư
 •  Tên nhà thầu tư vấn giám sát (nếu có)
 •  Tên nhà thầu Tư vấn thiết kế
 •  Tên nhà thầu thi công
 •  Tên cán bộ giám sát thi công
 •  Tên cán bộ giám sát tác giả
 •  Tên cán bộ thi công trực tiếp (là người ghi sổ nhật ký)
 •  Thời gian ghi: Từ ngày đến ngày
Nội dung chủ yếu của nhật ký khảo sát địa hình?
Nội dung chủ yếu của nhật ký khảo sát địa hình?

Nôi dung ghi nhật ký khảo sát địa hình gồm có những gì?

 • Thông thường, trang nội dung của nhật ký khảo sát xây dựng gồm các mục như sau:
 • Ngày thi công và thời tiết
 • Đại diện nhà thầu, danh sách nhân viên khảo sát địa hình, đại diện chủ đầu tư hoặc đại diện tư vấn giám sát
 • Thiết bị máy móc thực hiện công việc khảo sát xây dựng
 • Nội dung công việc chi tiết và khối lượng thực hiện tương ứng của công việc
 • Chữ ký và ý kiến của tư vấn giám sát hoặc đại diện giám sát của chủ đầu tư
 • Chữ ký của người ghi nhật ký hoặc chữ ký của chủ nhiệm khảo sát địa hình

Một số mẫu nhật ký khảo sát địa hình mà bạn nên tham khảo

Sau đây là một số mẫu nhật ký khảo sát địa hình bạn nên tham khảo. Các bản word bạn có thể liên hệ contact@dovenhanh.com để được gửi về. Website dovenhanh không hỗ trợ upload file word. Bạn có thể tải file mẫu PDF để tham khảo cách làm nhật ký công trình khảo sát địa hình.

Mẫu nhật ký khảo sát số 1
Mẫu nhật ký khảo sát số 1
Mẫu nhật ký khảo sát số 2
Mẫu nhật ký khảo sát số 2
Mẫu nhật ký khảo sát số 3
Mẫu nhật ký khảo sát số 3

Các mẫu nhật ký khảo sát địa hình trên, tùy tình hình thực tế và thống nhất với chủ đầu tư mà bạn sẽ sử dụng mẫu nào. Các mẫu có thể khác nhau, tuy nhiên nội dung bên trong phải đầy đủ như đã nói ở phần trên.

Sau đây là các file PDF mẫu có thể tải về tham khảo:

1. Mẫu nhật ký khảo sát địa hình 1.

2. Mẫu nhật ký khảo sát xây dựng 2

2 thoughts on “Hướng dẫn ghi nhật ký khảo sát địa hình đúng cách mới nhất

Comments are closed.