Tuyển dụng nhân viên đo đạc địa chính nhà đất TPHCM

Tuyển dụng nhân viên đo đạc địa chính nhà đất

Số lượng 2 nhân sự

Ưu tiên nam, đi được công trình và cầu tiến, ham học hỏi. Ưu tiên kỹ sư mới tốt nghiệp chuyên ngành đo đạc địa chính, quản lý đất đai.

Am hiểu các quy định về lãnh vực đo đạc.

Không cần kinh nghiệm

Làm việc tại TPHCM, Biên Hòa

Tuyển dụng nhân viên đo đạc địa chính nhà đất

Tuyển dụng nhân viên đo đạc địa chính nhà đất

Đọc thêm:  Tuyển dụng kế toán làm việc tại quận 9