Công ty Hợp Nhất Bách Việt thực hiện công tác đo đạc hiện trạng vị trí 5 thửa đất tại phường Long Phước, thành phố Thủ Đức, TPHCM. Mục đích đo đạc phục vụ cấp sổ hồng mới đã hết chỗ cập nhật trong giao dịch chuyển nhượng bất động sản.

Công việc thực hiện đo đạc hiện trạng vị trí:

  1. Lập 10 mốc GPS
  2. Đo đạc hiện trạng toàn khu
  3. Áp ranh quy hoạch
  4. Kiểm tra nội nghiệp bản vẽ tại Văn phòng đăng ký đất đai Thủ Đức.

Công tác đo đạc được thực hiện theo các bước sau

  1. Đo GPS tĩnh từ mốc toạ độ quốc gia về 10 mốc tại dự án
  2. Mỗi thửa đất sử dụng 1 cặp mốc GPS để đo đạc và cắm ranh đất
  3. Biên tập bản đồ hiện trạng vị trí theo quy định
  4. Nộp hồ sơ kiểm tra nội nghiệp bản vẽ vào VPĐK Thủ Đức.

Một số hình ảnh đo đạc tại thực địa:

Đo đạc hiện trạng vị trí 5 thửa đất Long Phước Thủ Đức 5 Đo đạc hiện trạng vị trí 5 thửa đất Long Phước Thủ Đức 6

Đo đạc hiện trạng vị trí 5 thửa đất Long Phước Thủ Đức
Đo đạc hiện trạng vị trí 5 thửa đất Long Phước Thủ Đức

Đo đạc hiện trạng vị trí 5 thửa đất Long Phước Thủ Đức 7 Đo đạc hiện trạng vị trí 5 thửa đất Long Phước Thủ Đức 8