Công ty HN Bách Việt thực hiện Đo đạc bàn giao ranh dự án khu công nghiệp Thành Thành Công Tây Ninh.

Mục đích đo đạc xác nhận diện tích bàn giao của Ban quản lý khu công nghiệp Thành Thành Công Tây Ninh đến chủ đầu tư.

Dẫn cao độ nền của dự án về vị trí dự án phục vụ công tác san lấp và thiết kế.

Thiết bị sử dụng: máy toàn đạc điện tử, máy RTK và máy thủy bình.

Quy mô đo đạc: 2Ha.

Xem thêm: khảo sát địa hình địa chất Tây Ninh

Một số hình ảnh đo đạc tại Thành Thành Công Tây Ninh

Đo đạc bàn giao ranh dự án khu công nghiệp Thành Thành Công Tây Ninh
Đo đạc bàn giao ranh dự án khu công nghiệp Thành Thành Công Tây Ninh
Đo đạc bàn giao ranh dự án khu công nghiệp Thành Thành Công Tây Ninh
Đo đạc bàn giao ranh dự án khu công nghiệp Thành Thành Công Tây Ninh