Dịch vụ ứng dụng UAV

Chuyên nghiệp và chính xác cao trên phạm vi lớn

Cung cấp dữ liệu phục vụ thiết kế kiến trúc

Khảo sát quét hiện trạng 3D UAV cung cấp mô hình 3D, ảnh trực giao, ảnh view 360 trên nền Cloud

Hỗ trợ xem trực tuyến mô hình 3D trên nhiều nền tảng phục vụ hội nghị, họp trực tuyến

Hỗ trợ import dữ liệu vào 3Ds MAX, REVIT, CAD Cival 3, Sketchup, Google Earth…

Cung cấp bình đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 trên nền ảnh trực giao độ phân giải lớn

Khảo sát địa hình và quét 3D từ UAV

Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/1000 và 1/2000 bằng Flycam. Khảo sát lập mô hình 3D bằng point cloud từ UAV

Cung cấp dữ liệu nền ứng dụng GIS

Cung cấp dữ liệu ảnh nền độ phân giải lớn cho toàn dự án.

Cung cấp dịch vụ số hóa dữ liệu phục vụ dự án ứng dụng GIS .

Tạo VR 360

Bay chụp ảnh UAV và tạo VR 360 bằng Flycam phục vụ quảng cáo dự án bất động sản và dự án du lịch

Giám sát biến động từ UAV

Giám sát tăng trưởng cây trồng trong dự án nông nghiệp.

Cung cấp ảnh phục vụ phân tích, giám sát quá trình thi công dự án.

Tính toán trữ lượng tài nguyên khoán sản theo quy định